Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduismen och buddhismen - åk 6

Skapad 2020-11-11 08:14 i Britsarvsskolan Falun
Arbetsområde om religionerna kristendom, judendom och islam.
Grundskola 5 Religionskunskap
Vi arbetar med de två sista världsreligionerna: hinduism och buddhism. Under arbetets gång reflekterar vi kring vad dessa religioner har gemensamt och vad som skiljer dem åt.

Innehåll

Syfte och mål

Syftet med religionskunskap är att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och livsåskådningar samt vilken betydelse religionen kan spela i dessa samhällen. Eleverna ska förstå hur människor med olika religiösa traditioner lever med och uttrycker sin tro. Undervisningen ska också ge eleverna förutsättningar att utveckla en förståelse för andra människors sätt att tänka samt hur värderingar kan kopplas ihop med deras religion.

Arbetssätt

Du lär dig genom att:

- diskutera i helklass och mindre grupper.

- läsa texter.

- göra skrivuppgifter för hand och på dator.

- analysera bilder och skapa egna bilder.

- se på film och diskutera.

- spela analoga och digitala spel.

- göra enkla dramaövningar.

Matriser

Re
Hinduismen och buddhismen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap om hinduismen
Du har grundläggande kunskaper om några berättelser, heliga platser/ rum, ritualer och levnadsregler som hör till hinduismen.
Du har goda kunskaper om några berättelser, heliga platser/rum, ritualer och levnadsregler som hör till hinduismen.
Du har mycket goda kunskaper om några berättelser, heliga platser/ rum, ritualer och levnadsregler som hör till hinduismen.
Kunskap om buddhismen
Du har grundläggande kunskaper om några berättelser, heliga platser/ rum, ritualer och levnadsregler som hör till buddhismen.
Du har goda kunskaper om några berättelser, heliga platser/rum, ritualer och levnadsregler som hör till buddhismen.
Du har mycket goda kunskaper om några berättelser, heliga platser/ rum, ritualer och levnadsregler som hör till buddhismen.
Jämföra likheter/skillnader
Du kan på ett ett enkelt sätt jämföra likheter/skillnader mellan dessa två religioner.
Du kan på ett ett utvecklat sätt jämföra likheter/skillnader mellan dessa två religioner.
Du kan på ett ett välutvecklat sätt jämföra likheter/skillnader mellan dessa två religioner.
Resonera
Du kan på ett enkelt sätt resonera om olika livsfrågor och om vad religioner kan kan betyda för olika människor.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera om olika livsfrågor och om vad religioner kan kan betyda för olika människor..
Du kan på ett välutvecklat sätt resonera om olika livsfrågor och om vad religioner kan kan betyda för olika människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: