Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Företagsekonomi 1, CSR

Skapad 2020-11-11 08:31 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Företagsekonomi
I Företagsekonomi 1 ska ni dels få möjlighet att lära er om företagens roll i samhället och dels lära er grundläggande projektmetodik i samband med enkla företagsekonomiska projekt. I det här momentet kommer ni få möjlighet att testa båda delarna.

Innehåll

CSR

CSR (Corporate Social Responsibility) bygger på idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället utifrån ett miljömässigt-, ekonomiskt-, socialt- och ett etiskt perspektiv. I det här momentet ska ni få bekanta er med begreppet CSR, företagens roll i samhället samtidigt som ni ska få möjlighet att testa grundläggande projektmetodik inom det företagsekonomiska ämnet. Ni ska i par få undersöka och diskutera hur förhållandet mellan företag och samhälle fungerar samt fördjupa er i hur ett företag arbetar med CSR. 

 

Preliminär planering

Vecka

Måndag

Torsdag

46

Studiedag

Presentation av uppg. Vad är CSR? Vad innehåller en projektplan?

47

Fotnoter, grupparbete, handledning

Hållbarhetsredovisning, grupparbete, handledning

48

Grupparbete, handledning

Grupparbete, handledning

49

Grupparbete, handledning

Grupparbete, handledning

50

Presentation/deadline

 

Material och uppgift kommer att publiceras i Classroom.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Förmåga att reflektera över företagens ansvar för en hållbar utveckling samt över demokratiska värderingar, etik och genus i samband med ekonomiskt beslutsfattande.
  För
 • Kunskaper om olika typer av företag samt deras villkor i form av lagar och andra bestämmelser och andra förutsättningar som påverkar företagens verksamhet.
  För
 • Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa.
  För
 • Förmåga att med källkritisk medvetenhet identifiera och analysera företagsekonomiska frågeställningar samt att reflektera över resultatet.
  För
 • Förmåga att använda relevant teknik som ett redskap för kommunikation, beräkning, informationssökning, presentation och dokumentation i företagsekonomiska sammanhang.
  För
 • Centralt innehåll
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
  För  -
 • Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.
  För  -
 • Grundläggande projektmetodik i samband med enkla företagsekonomiska projekt.
  För  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: