Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt ämnesprov i svenska 11B 2020/2021

Skapad 2020-11-11 08:40 i Da Vinciskolan Ale
Vecka 48: Delprov A - tala Tisdag 15/3 - Delprov B - läsa Torsdag 17/3 - Delprov C - skriva
Grundskola 9 Svenska
På uppdrag av regeringen ansvarar Skolverket för samtliga nationella prov. Syftet med samtliga nationella prov är i huvudsak att -stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning -ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kurs- och ämnesplanerna, samt en ökad måluppfyllelse för eleverna.

Innehåll

VAD och HUR? 

Beskrivning av delproven

Delprov A är en tala-del där eleverna läser en text, förbereder en presentation av denna och sedan leder ett samtal, samt deltar i samtal. Eleverna samtalar i grupper om 4-5 personer och en grupp åt gången testas. Provet tar 80 minuter. 

Delprov B är en läsförståelsedel där eleverna får läsa olika texter i ett häfte (cirka 16 sidor) under en timma. Sedan får de frågor till texterna i häftet som de svarar på med hjälp av texthäftet. 

Delprov C är en skrivdel, där eleverna får välja mellan tre olika skrivuppgifter. Ofta är texterna av lite olika karaktär/typ, t.ex. en resonerande, en argumenterande och en berättande text. Under skrivtillfället ska eleverna självständigt producera och bearbeta en text med början och slut. 

 

NÄR? 

Delprov A: tala (Genomförs onsdag 11/11)

Delprov B: läsa (Genomförs tisdag 16/3 kl.09:00)

Delprov C: skriva (Genomförs torsdag 18/3 kl.09:00)

Matriser

Sv
Provbetyg

F
E
D
C
B
A
Tala
Läsa
Skriva
Helhetsbedömning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: