Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetition grundläggande kemi 9d - ht20

Skapad 2020-11-11 09:09 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Kemi

Innehåll

Arbetsgång:

Repetition grundkemi v. 46

Kemin förr och nu  s. 4 - 9

 

Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar s. 10-13

  • Redogöra för vad en atom, grundämne och kemiskförening är.
  • Känna till några vanliga kemiska tecken och formler.  

Ämnens egenskaper s. 14-17

 • Redogöra för några egenskaper som används för att beskriva ämnen 
 • Kunna förklara hur ämnen kan finnas i olika faser
 
Rena ämnen och blandningar s. 18-23
- kunna förklara skillnad på ett rent ämne och en blandning
- ge exempel på några renaämnen och blandningar
 
Ämnen kan förändras s. 28-29
- förklara vad en fysikalisk förändring är 
- förklara vad en kemisk reaktion är
- kunna skriva en reaktionsformel och vad den beskriver 
 
Bildspel:

Studi:

SLI:

Phet:

Lab.:  1.35 Magnesium brinner                  1.37 Kalcium i vatten                                     Elda stålull

 

Våra niors första kemiprov i åk 7 :)  

 

 

 

Uppgifter

 • Repetition: Grundläggande kemi

 • Repetition: Grundläggande kemi

 • Repetition: Grundläggande kemi

 • Repetition: Grundläggande kemi

 • Repetition: Grundläggande kemi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: