Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap Ekonomi

Skapad 2020-11-11 09:18 i Veta skola Mjölby
Grundskola 6 Samhällskunskap
Under detta område ska vi arbeta med privat och offentlig ekonomi. Vi ska diskutera varför pengar är viktigt och vilka orsaker till och konsekvenser av att familjers ekonomi försämras. Vi kommer även lära oss om hur ekonomi och konsumtion påverkar både positivt och negativt.

Innehåll

Vi kommer arbeta med

Varför är pengar viktiga?

Vad är skatter och vad används de till?

Vad som menas med det ekonomiska kretsloppet. 

 Orsaker och konsekvenser till försämrad ekonomi hos familjer. 

 

Viktiga begrepp

- privatekonomi

- arbete

- inkomst

- utgift

- konsumtion

- skatt

- kommun, region, stat

- levnadsstandard

 

Så här ska vi arbeta

 • Vi kommer att läsa texter, se olika filmer, diskutera och jobba med uppgifter kopplade till grundboken.

 • Ni kommer att arbeta enskilt och i lärgrupper.

 

Det här ska bedömas

Att du kan redogöra för:

 • Vad som menas med ekonomi.
 • Förmåga att använda viktiga begrepp i samtal om ämnet. 
 • Vad som menas med det ekonomiska kretsloppet och hur fungerar det.
 • Hur kan man påverka sin ekonomi och vad kan man göra om utgifterna blir för stora. 
 • Förmåga att resonera utifrån olika ekonomiska ståndpunkter och grunda ditt resonemang med argument.  
 • I dina svar och resonemang använder begrepp kopplade till arbetsområdet. 

 

Material vi kommer använda

Läromedlet Upptäck Historia
- Grundbok
- Arbetsbok
- Peardeck interaktiva genomgångar.

Extramaterial/stödmaterial
 

 

Underlag till bedömning

Delaktighet i diskussioner

Visad kunskap vid arbetsuppgifter

Visad kunskap vid peardeck.

Skriftligt/muntligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: