Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemblespel åk6- spela musik tillsammans

Skapad 2020-11-11 09:32 i Murgårdsskolan Sandviken
Spela Bas, piano, sång och trummor tillsammans.
Grundskola 4 – 6 Musik
Vi kommer under läsåret spela musik tillsammans. Det kallas ensemblespel. Vi kommer spela trummor eller något annat slagverksinstrument, bas, gitarr, keyboard och vi ska sjunga.

Innehåll

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Öva på instrumenten och delta i både sång och ensemblespelet.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Lektionerna kommer bestå av genomgång av instrumenten, hur man spelar på dem, hur de ska hanteras och hur de kan användas. Du kommer få öva själv på instrumenten och spela tillsammans med andra.

Vi kommer att arbeta med musikbegrepp (musikord) som Puls,takt, strängar, band, tangenter, ton, ackord.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:


Bedömningen kommer ske när du övar och på när du spelar tillsammans med andra. Jag bedömer hur det låter när du spelar själv och med andra, och hur du själv bedömer hur det låter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Ensemblespel Åk6 Murgårdsskolan

>
>
>
>
Ackordspel
Förmågan att ta ackord och anpassa sitt spel
Du kan ta några ackord enskilt. Du kan med hjälp läsa från ett papper hur man tar ackorden. Du kan byta ackord
Du tar flera ackord enskilt och hinner byta i ganska bra tempo
Du tar flera ackord och är säker på bytena. Du spelar i det tempo som låten kräver
Du kan anpassa ditt spelande utifrån låtens karaktär och spelar på ett musikaliskt sätt
Melodi
Förmågan att spela melodistämma
Du kan spela en enkel melodistämma själv.
Du kan spela en enkel melodistämma i grupp som passar ganska bra.
Du kan spela en melodistämma i grupp som passar bra med låtens karaktär.
Du kan spela en melodistämma i grupp på ett musikaliskt sätt och anpassa ditt spelande utifrån låtens karaktär.
Basstämma
Förmågan att spela bas
Du kan spela en bastämma själv
Du kan spela en enkel basstämma som passar ganska bra.
Du kan spela en basstämma som passar bra ihop med låtens karaktär.
Du kan spela en basstämma på ett musikaliskt sätt och anpassa ditt spelande utifrån låtens karaktär
Trumspel
Förmågan att spela i takt
Du kan spela ett enkelt trumkomp med två trummor t.ex. bastrumma och virveltrumma
Du får ihop motriken skapligt och spelar ett enkelt trumkomp
Du spelar ett stadigt trumkomp och kan hålla tempot. Du hör när du spelar fel och rättar till det.
Du spelar ett stadigt trumkomp, lyssnar och leder de andra i gruppen t.ex. med fill-in på rätt ställe.
Rytm
Förmågan att spela rytmiskt
Du kan hjälpligt hålla pulsen (takten)
Du kan hålla pulsen (takten) med musikalisk säkerhet.
Du kan hålla pulsen (takten) och gör en enkel rytmisering (egna rytmer)
Du kan hålla pulsen (takten) och rytmiserar (egna rytmer) avancerat med musikalisk känsla
Gruppspel
Förmågan att anpassa det individuella spelandet till en grupp
Du tränar mest enskilt på ditt instrument
Du spelar tillsammans med gruppen men lyssnar mest på dig själv
Du lyssnar aktivt på ditt spelande och spelar på ett lyhört sätt i gruppspelet.
Du lyfter kvaliten i gruppen med ditt musicerande
Analys
Förmågan att analysera eget och andras spelande
Du försöker göra en enkel analys av hur du eller andra spelar. Du försöker även göra en enkel analys av låtens arrangemang
Du gör en enkel analys av ditt spel och ditt samspel i gruppen och bidrar med enkla förslag. Du gör även en enkel analys av andras spelande genom att urskilja någon aspekt i låtens arrangemang
Du gör en analys av ditt spel och ditt samspel i gruppen och försöker ge förslag på förbättringar av resultatet. Du gör även en analys av andras spelande där du urskiljer de väsentliga aspekterna
Du gör en avancerad analys av ditt eget och gruppens resultat och ger tydliga musikaliska förslag på förbättringar Du gör även en analys av andras spelande där du urskiljer de väsentliga aspekterna och ger tydliga musikaliska förslag på förbättringar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: