👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 8 HT-20

Skapad 2020-11-11 09:24 i Forssaklackskolan Borlänge
Ett arbetsområde i algebra åk 8.
Grundskola 8 Matematik
Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att förenkla och lösa problem. Algebran är ett eget område inom matematiken, men också ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden. Med hjälp av algebra kan man förutspå väder, skicka upp satelliter runt jorden och konstruera avancerade datorer. I detta kapitel kommer du att använda symboler för att tolka vardagliga situationer och lösa problem. Du kommer också att lära dig mer om mönster, ekvationer och problemlösning.

Innehåll

Det här ska du kunna:

När du arbetat med detta ska du kunna:

 • skriva ett uttryck
 • skriva uttryck för geometriska mönster
 • beräkna värdet av ett uttryck
 • förenkla uttryck skrivna med parenteser
 • lösa olika typer av ekvationer
 • lösa problem med hjälp av ekvationer

 

Planering:

I bifogad uppgiften finns ett word-dokument med planering över vad vi ska jobba med. I samma dokument finns en självskattning som vi kommer använda oss av och testa oss själv mot för att se om man kan det vi jobbat med. Vi kommer göra olika diagnoser som utgår ifrån de olika delmomenten. Resultaten kommer ge en överblick om man behöver träna mer på någonting och det fyller man sedan ner i sin planering/självskattning. I dokumentet finns även de begrepp som vi använder i arbetsområdet.  

 

Genomgångar:

2.1 Mönster

2.2 Mönster och formler

Uttryck

2.3 Uttryck med parenteser

2.4 Multiplikation med parenteser

2.5 Ekvationer

2.6 Mer om ekvationer

2.7 Problemlösning med ekvationer (film 1)

2.7 Problemlösning med ekvationer (film 2)

 

Uppgifter

 • Prov 3de december

 • Prov Kapitel 2

 • Prov Kapitel 2

 • Prov Kapitel 2

 • Prov Kapitel 2

 • Prov Kapitel 2

 • Planering för algebra åk 8 vt-20

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Metod
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
Du använder grundläggande metoder för att lösa matematiska uppgifter inom området.
Du använder relativt väl fungerande metoder för att lösa matematiska uppgifter inom området.
Du använder väl fungerande metoder för att lösa matematiska uppgifter inom området på ett effektivt sätt.
Problem
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
Löser elevnära problem helt eller delvis, genom att använda någon strategi.
Löser olika problem på egen hand genom att motivera helt eller delvis och använda lämplig strategi utifrån problemets karaktär.
Löser med säkerhet olika problem. Kan själv finna, motivera och tillämpa olika strategier. Kan formulera enkla matematiska modeller passande för sammanhanget.