Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan - Berättande text - deckare

Skapad 2020-11-11 09:52 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 5 Svenska
Berättande text I ämnet svenska kommer vi under höstterminen att arbeta med berättande texter. Ni kommer att få skriva och läsa om berättande texters struktur och innehåll. Förutom att läsa och skriva ska vi även samtala kring dessa på olika sätt.

Innehåll

Tidsperiod

v.45 - 51

 

Syfte: (Förmågorna vi tränar)

Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

 

Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)

 • Du kommer att lära dig känna igen text-genren "deckare" och vad som kännetecknar den typen av texter. 

Du kommer att kunna planera och skriva en deckare med brott, miljö, personer, villospår, ledtråd, vändpunkt och slut.

Du kommer att träna dig i läsförståelse.

Arbetssätt: (Så här kommer vi jobba)

Vi läser och lyssnar på olika berättelser och analyserar dem.

Vi planerar och skriver en egen deckare.

Vi arbetar med läsförståelse enligt APE

Bedömning: (Såhär visar du vad du kan)

Du ska kunna känna igen en text i genren deckare och berätta vad som är typiska drag för den. 

Du planerar och skriver en egen deckare enligt de begrepp du lärt dig. Du ska då ha med: brott, miljö, personer, villospår, ledtråd, vändpunkt och slut.

Du kommer att få göra ett läsförståelse- test.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Klara svenskan - Berättande text - deckare

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Känna igen en deckare
Du ska kunna känna igen en text i genren deckare och berätta vad som är typiska drag för den.
 • Sv  E 6
Du kan känna igen en text i genren deckare och nämna några typiska drag för den med vuxenstöd.
Du kan känna igen en text i genren deckare och nämna några typiska drag för den.
Du kan känna igen en text i genren deckare och nämna flera typiska drag för den.
Du kan känna igen en text i genren deckare och nämna alla typiska drag för den. Du ska då ha med: brott, miljö, motiv, personer, villospår, ledtråd, vändpunkt och slut.
Gestaltande beskrivning
Beskrivningar av miljö och personer.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har skrivit en enkel gestaltande beskrivning (person- och miljöbeskrivning) med vuxenstöd.
Du har skrivit en enkel gestaltande beskrivning (person- och miljöbeskrivning).
Du har använt ett målande språk och några gestaltande beskrivningar.
Du har genomgående använt ett målande språk och många gestaltande beskrivningar.
Berättande text
Du skriver en egen deckare enligt de begrepp du gjort din planering och författar sedan en text. Du ska då ha med: brott, miljö, motiv, personer, villospår, ledtråd, vändpunkt och slut.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du har skrivit en deckare vars handling går att följa genom hela texten och som innehåller några av delarna (brott, miljö, motiv, personer, villospår, ledtråd, vändpunkt och slut) från din planering med vuxenstöd.
Du har skrivit en deckare vars handling går att följa genom hela texten och som innehåller några delarna (brott, miljö, motiv, personer, villospår, ledtråd, vändpunkt och slut) från din planering. Du har följt vissa skrivregler.
Du har skrivit en deckare vars handling går bra och lätt att följa genom hela texten och som innehåller de flesta delarna (brott, miljö, motiv, personer, villospår, ledtråd, vändpunkt och slut) från din planering. Du har följt skrivregler som stavning och talstreck.
Du har skrivit en deckare vars handling går bra och lätt att följa genom hela texten och som innehåller alla delar (brott, miljö, motiv, personer, villospår, ledtråd, vändpunkt och slut) från din planering. Du har följt skrivregler som stavning och talstreck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: