Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten - en livsviktig resurs. Geografi1 Na18

Skapad 2020-11-11 12:12 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Geografi
Jorden består mestadels utav vatten, där 97,5% är salt havsvatten. Förutsättningar för liv och bosättningar i ett område beror på vattentillgången. Tillgången till vatten varierar också globalt sett. Idag saknar ca 20% av jordens befolkning tillgång till rent dricksvatten. Konkurrens mellan länder om vatten ökar och kan leda till konflikter om vattenresurserna. Konflikter som blir till hinder för en global hållbar utveckling.

Innehåll

Inom området vatten kommer vi studera vattnet som en resurs. Tillgång till vatten från lokala, regionala och globala perspektiv. Betydelsen av sötvatten, om tillgång av rent dricksvatten samt om havens påverkan kommer att behandlas. Lektioner kommer varvas med teoretiska genomgångar, diskussionsfrågor och arbetsuppgifter. Kunskapsredovisning sker genom diskussioner på lektioner och skriftligt prov.

Resursmapp till Powerpoints och arbetsuppgifter 

Veckoplanering 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Jordens naturgeografiska och geologiska byggnad, utveckling och förändring över tid och rum. Processer i mark, vatten och luft, hur de samverkar och ger upphov till varierande naturlandskap på jorden samt hur och varför de förändras över tid. Människans användning och omvandling av naturlandskapet och utveckling av olika kulturlandskap över tid. Analys av naturliga hot, risker och samhällets sårbarhet.
    Geo  -
  • En klimatförändrad värld. Jordens klimat samt klimatets variation och föränderlighet över olika tidsperspektiv. Klimatklassificering. Klimatförändringens konsekvenser för naturlandskapet, samhällsutvecklingen och människans livsvillkor, lokalt och globalt. Vattenresurser och utvecklingsfrågor.
    Geo  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: