Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 7 HT20 uppdaterad

Skapad 2020-11-11 13:04 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Översiktlig planering för höstterminen med några ändringar från och med vecka 46.

Innehåll

 

PLANERING SVENSKA årskurs 7 vecka 34-51, 2020-11-11

 

Vecka

Planerat innehåll per vecka (normalt 3 lektioner)

 

34/35

Genomgång av höstens planering och centralt innehåll i kursen svenska, presentera läromedlet Digilär, Teams med mera.

Biblioteksbesök och lån av bok. Börja läsa och skriva läslogg.

Genren brev. Skriva ett brev.

Studieteknik: nyckelord, punktlista, tankekarta.

Uppstart ämnet svenska

Biblioteksbesök v 35/36

Läslogg

36

Genomgång: lässtrategier för läsförståelse.

Fortsätt att läsa i boken och att skriva i läsloggen.

Skrivregler och ordklasser: skillnaden mellan var och vart m.m. Läxa till v 37.

Repetition av ordklasser och skrivregler.

Läslogg

37

Repeterar lässtrategier och skrivregler. Läxförhör på skrivregler.

Fortsätta att läsa i boken och att skriva i läsloggen. Arbeta med lässtrategier.

Genomgång: sammanfattande text.

Skrivregler och ordklasser: de/dem m.m. Läxa till v 38.

Litet läxförhör

Läslogg

38

Repeterar sammanfattande text och skrivregler. Läxförhör på skrivregler.

Fortsätt läsa i boken och att skriva i läsloggen.

Skrivregler och ordklasser: satsradning m.m. Läxa till v 39.

Litet läxförhör

Läslogg

39

Läxförhör på skrivregler.

Arbete med källkritik samt att söka information och använda olika lässtrategier.

Studiedag 21 september

Litet läxförhör

Källkritik-vecka på Aba

 

40

Läs ut din bok. Skriv en sammanfattning av boken. Återberätta handlingen muntligt inför liten grupp.

Temaarbete Antiken i samarbete med SO (bland annat fabler, mytologi, Sapfo).

Skriv en egen fabel. Ge och få kamratrespons.

 

Muntlig presentation

Återlämna biblioteksboken

Kamratrespons

Samarbetet med SO: Tema Antiken

41

Läser grekisk och nordisk mytologi, olika skapelseberättelser med mera.

Test: Läsförståelse 1 (fokus på att läsa ”på raderna”)

Test 1: Läsförståelse 7C 8 okt, 7A och 7B 9 okt

 42

Läser grekisk och nordisk mytologi, olika skapelseberättelser med mera.

Genomgång: jämförande text

Ämnesövergripande arbete SO och svenska: Skriv en jämförande text.

Skrivuppgift i SO/Svenska

43

Genomgång skönlitterära genrer: epik, lyrik, dramatik; roman, novell etc.

Fördjupning i genren novell (genretypiska drag, högläsning, litteraturhistoria)

Inlämning av SO-uppgiften jämförande text.

Litteraturens genrer

Inlämning av SO-uppgiften jämförande text

44

LOV

 

45

Genomgång av gestaltande text.

Skriv en novell.

Skrivuppgift: novell

46

Skriv klart/renskriv novellen. Lämna in novellen.

Högläsning av romanen ”En oväntad vänskap”, prologen samt kapitel 1-2. Arbeta med ordkunskap utifrån kapitlen. Citat och frågor att skriva utifrån och att samtala kring. Samtal i grupp spelas in och bedöms.

Lyssna, läs och skriv utifrån boken.

Novellen ska bli klar v 46

Leda och delta i samtal

Ordkunskap

47

Fortsättning ”En oväntad vänskap”, kapitel 3-8. Ordkunskap, lyssna, läs och skriv utifrån boken.

Repetera inför läsförståelsetest v 48: läsa ”på raderna”, ”mellan raderna” och ”bortom raderna”.

Leda och delta i samtal

Ordkunskap

48

Fortsättning ”En oväntad vänskap” kapitel 9. Ordkunskap, lyssna, läs och skriv loggbok. Arbeta med diskussionsfrågor.

Ordkunskap, lyssna, läs och skriv loggbok. Samtal i grupper.

Genomgång av ”resonerande text”.

Test 2: Läsförståelse (måndag 23 november)

Leda och delta i samtal

Ordkunskap

49

Avslutar arbetet med ”En oväntad vänskap med att skriva en resonerande text utifrån någon fråga.

Arbeta med kamratbedömning utifrån era resonerande texter.

Muntlig presentation om julen – spelas in med verktyget ”Flipgrid”. Förberedelser på lektionen. Spela in hemma (eller i annan lugn miljö).

Skrivuppgift: resonerande text

Kamratbedömning

Läxa: spela in muntlig presentation och lämna in senast 7 december

50

Vi uppmärksammar nobelpriset i litteratur och genren novell.

Avstämning kring terminsbetygen.

Novellfirande 8 december

 

51

Ordkunskap om litteratur och film.

Utvärderingar av höstens arbete. Mål inför nästa termin.

Veckans tema: jul i litteratur

Terminsavslutning 18 december

 

JULLOV

 

 

Kopplingar till läroplanen i svenska för årskurs 7-9

 

Syfte:

 

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

·       formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 

·       läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 

·       anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

·       urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 

·       söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll:

 

Läsa och skriva

 

·       Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

 

·       Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

 

·       Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 

·       Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

 

·       Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

 

·       Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

 

Tala, lyssna och samtala

 

·       Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

 

·       Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

 

Berättande texter och sakprosatexter

 

·       Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

 

·       Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

 

·       Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

 

·       Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

 

·       Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

 

·       Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

 

·       Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.

 

·       Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.

 

Språkbruk

 

·       Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

 

·       Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

·       Nya ord i språket, till exempel lånord.

 

·       Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 

·       Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

 

·       Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

 

·       Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

 

·       Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

 

Informationssökning och källkritik

 

·       Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

 

·       Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

 

·       Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

 

 

Hämtat från Skolverket (www.skolverket.se) 2020-08-18:

 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRSVE01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: