Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BAIO - Samarbeta, v.48

Skapad 2020-11-11 13:08 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Vi kommer att utmana och bygga vidare på gruppens förmåga att samarbeta samtidigt som vi återupptar barnens intresse för bokstäver och ord.

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

En förståelse för vad det innebär att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål.

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Förmågan att samarbeta. 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Vi börjar med att läsa en bok ur serien ”kompisböckerna” för att sedan prata om vad boken innehöll samt vad samarbeta betyder. Sedan tar vi fram material och skapar en bokstav tillsammans i papier maché.

 

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

- Vad betyder samarbeta?

-Har ni samarbetat någon gång?

-Hur gjorde du då?

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 

- Hur kan vi samarbeta nu?

- Hur kan vi hjälpa varandra?

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

-Hur var det att samarbeta med varandra?

-Hur va det att arbeta med Papier maché?

 

 

 Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 Individuell reflektion

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

  

Didaktiska lärdomar

 Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 Vad gick bra/mindre bra och varför?

 Hur fungerade de valda frågorna?

 Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: