Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3: sambandet division och multiplikation

Skapad 2020-11-11 13:28 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 3 Matematik
Dags att lära oss mer om division! Vi ska också lära oss mer om hur multiplikation och division hänger ihop.

Innehåll

Du ska kunna 

 • lösa uppgifter i division, tabellerna 0-100
 • välja räknesätt när du löser textuppgifter
 • göra enkla räknehändelser med division
 • förstå sambandet mellan division och multiplikation
 • ha fått använda olika problemlösningsstrategier. 
 • skriva koder för enkla mönster
 • lösa uppgifter med division med rest
 • använda begrepp som dividera, uppdelat och kvot när du förklarar

I undervisningen kommer vi att

 • arbeta tillsammans, i par och enskilt
 • arbete med konkret material för att räkna division
 • göra egna räknehändelser 
 • öva för att automatisera division upp till 20 genom tex nomp och arbetssättet kloka pennan
 • träna i matteboken och digitalt på nomp och skolplus
 • använda samarbetsinriktade arbetssätt och stötta varandra så att alla i klasser lär sig

Du får visa vad du kan 

 • i samtal med din lärare och klasskompisar under arbetets gång
 • i ditt arbete i matematikboken
 • genom korta avstämningar i lektionsuppstart och lektionsslut (exit ticket)
 • genom avslutande diagnos i matteboken 

Fritidshemmet kompletterar matematiken genom att

 • eleverna erbjuds att öva på skolplus.se och nomp.se

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: