Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näringskedjor

Skapad 2020-11-11 13:33 i Ingaredsskolan Alingsås
No utomhus med fokus på dokumentation och observation
Grundskola 2 NO (år 1-3) Bild Svenska
Musen äter bär, ormen äter musen men vem äter ormen? I detta arbetsområde ska vi ta reda på mer om vår närmiljö och lära oss om näringskedjor.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer att ta reda på fakta om näringskedjor och djur och växter i närmiljön. Vi kommer också att vara ute i skogen och observera med alla våra sinnen. Du kommer att få observera daggmasken i dennes naturliga miljö och dokumentera med hjälp av fältanteckningar. 

Konkreta mål:

 • Du ska undersöka naturen och se vad du hittar.
 • Du ska kunna artbestämma några växter och djur/insekter och dokumentera det du observerat i dina fältanteckningar.
 • Du ska dessutom kunna beskriva vad en näringskedja är och ge exempel på en eller flera.
 • Du ska kunna några begrepp såsom näringskedja, växtätare, rovdjur, asätare, producent, konsument och toppkonsument.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- beskriva vad en näringskedja är och ge exempel på en eller flera.

-använda olika begrepp för att förklara en näringskedja.

- efter instruktion göra observationer av växter och daggmasken.

- skriva fältanteckningar där du beskriver dina observationer (beskriva hur växten och djuret ser ut, känns mm).

Undervisning:

Vi kommer att ta reda på fakta om näringskedjor via film och böcker. Vi kommer att arbeta i olika grupper där vi tar reda på mer om näringskedjor och näringspyramider. V kommer att skapa egna näringskedjor och näringspyramider. Vi kommer att gå till skogen och där kommer vi att observera daggmasken samt det vi ser, hör och känner och skriva enklare fältanteckningar om detta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: