Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnens val

Skapad 2020-11-11 13:45 i Kiaby förskola Kristianstad
Förskola
På nallen har varje barn rätt att utrycka sin åsikt, ha inflytande och vara medskapande i sin egen vardag.

Innehåll

Nuläge 

På tisdagar ska vi arbeta med barnens val. Vi börjar med att ha samlingen och efteråt får barnen välja vilken aktivitet/övning vill de att utföra. I nuläge tycker våra barn mycket om att dansa eller ha bamsegympa. För att hjälpa dem kommer de att få lite tips av oss vilka aktiviteter de kan utföra.

 

Mål och syfte (Var ska vi?)

Barnens val är ett arbetssätt där barnen får mycket inflytande och de får träna på att göra egna valBarnen uttrycker själva att de får vara med och bestämma, de kallar det själva inte för val utan att de bestämmer vad de ska leka eller göra. Vi vill barnen kan uttrycka jag kan , jag vill , jag vågar.

 

Förväntade effekter

 • När vi ser att barnen gör egna val genom ord och handling.
 • När barnen upplever att deras åsikter, tankar och idèer är viktiga och påverkar verksamheten.
 • Att barnen ska kunna acceptera att inte alla beslut blir som man själv önskar och röstade på.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: