Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 4A - kapitel 5

Skapad 2020-11-11 14:20 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
I kapitlet kommer eleverna att arbeta med almanackan. Vi tränar på månad, kvartal, vecka och dygn. Dessutom arbetar vi med att läsa av almanackan och att skriva datum. Vi arbetar också med klockslag, både analogt och digitalt och tidsenheterna timme, minut och sekund. Till sist kommer vi arbeta med att räkna ut tidsskillnader mellan olika klockslag.

Innehåll

Mål för kapitlet

Du kommer att utveckla kunskap om:

 • hur du avläser och skriver datum
 • att jämföra, uppskatta och mäta tid
 • att omvandla tidsenheter
 • hur du avläser och skriver klockslag
 • att beräkna tidsskillnader

Hur kommer vi att arbeta?

 • Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.
 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassrummet.
 • Vi kommer att arbeta med olika parövningar och gruppövningar. Till exempel mattekluringar och mattespel.
 • Vi kommer att arbeta i matteboken.
 • Vi kommer arbeta med chromebook, Bingel 

Begrepp:

år, kvartal, vecka, skottår, timme, sekund, tidsenhet, datum, dygn, månad, halvtimme, kvart, tidsskillnad och minut

Hur kommer vi att bedöma?

 • Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.
 • Vi arbetar med mini-whiteboards, två och två. Där eleverna får resonera om olika uppgifter tillsammans och därmed blir lärresurser för varandra.
 • Till varje kapitel finns ett test, summativ bedömning. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koll på matematik 4A - kapitel 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
kunna tidsenheterna
På provet visar du enkla kunskaper om begreppen från kapitlet.
På provet visar du utvecklade kunskaper om begreppen från kapitlet.
Metod
läsa av klockan, beräkna tidsskillnader och omvandla tidsenheter
På provet visar du enkla kunskaper om metoder från kapitlet.
På provet visar du utvecklade kunskaper om metoder från kapitlet.
Resonemang och kommunikation
skriva klockslag och datum på olika sätt
På provet kan du skriva datum och klockslag på något sätt.
På provet kan du skriva datum och klockslag på några sätt.
Problemlösning
På provet påbörjar du att lösa en problemlösningsuppgift.
På provet löser du någon problemlösningsuppgift då metoden är okänd.
På provet löser du flera problemlösningsuppgifter där metoden är okänd och använde effektiva metoder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: