Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur i vår närmiljö åk 1

Skapad 2020-11-11 14:31 i Getingeskolan Halmstad
Växter, träd, djur i närmiljön. Årstidsväxlingar.
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska Bild NO (år 1-3)
Vi kommer att lära oss om olika växter, träd och djur i vår närmiljö.

Innehåll

Syfte, Centralt innehåll och Kunskapskrav

Se "Kopplingar till läroplanen" nedan.

Förmågor

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- jämföra olika träd, växter, svampar och djur

- sortera dem efter dess egenskaper

- samtala och resonera kring arter

- skriva och redovisa faktatexter.

Arbetssätt

Vi kommer att:

- ta reda på elevernas förkunskaper genom att göra en tankekarta tillsammans

- göra fältstudier i vår närmiljö. Där tittar vi på växter, träd och djur och tittar närmre på dess egenskaper.

- samtala och resonera kring arters likheter och olikheter

- sortera och artbestämma våra vanligaste träd, växter, svampar och djur

- titta på filmer och klipp om växter, träd och djur 

- läsa enkla faktatexter

- skriva enkla faktatexter och rita bilder till

- skriva om svampens olika delar

- göra svampar i lera

- rita löv med hjälp av pastellkritor och vattenfärg

- redovisa sin faktatext inför en grupp

- arbeta i grupp, i helklass och enskilt. 

Bedömning

 Vi kommer att bedöma din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande i

- att känna igen och namnge några vanligt förekommande växter, träd, svampar och djur

- att sortera några av dem efter deras egenskaper

- skriva korta faktatexter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: