Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetition - Taluppfattning - Enheter - Geometri - Skala - Problemlösning - åk 4

Skapad 2020-11-11 14:35 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Repetition Taluppfattning Enheter Geometri Skala Problemlösning Åk 4 - prov 3

Innehåll

Tidsperiod

VT 2020

 

Konkretisering

Vi tränar och repeterar områden från föregående årskurser: Taluppfattning, Enheter och Geometri. Inom dessa områden tränar vi taluppfattning, talföljder och avrundning, enhetsomvandling och beräkning av längd, massa och volym, olika räknemetoder  t ex huvudräkning i de fyra räknesätten, symmetri, geometri (vinklar, omkrets och area) samt problemlösning.

 

Bedömning

För att visa att du har god taluppfattning ska du kunna förstå talföljder och kunna avrundning. 

För att visa att du behärskar omvandling av olika enheter inom massa, volym och längd ska du kunna omvandla enheterna emellan, välja rätt enhet samt räkna enkla uppgifter med olika enheter.

För att visa att du behärskar olika räknemetoder ska du kunna använda godtagbara metoder  t ex huvudräkning eller uppställning för att räkna ut tal i talområdet 0-1000 med hjälp av de fyra räknesätten.

För att visa att du behärskar geometri ska du kunna räkna ut såväl omkrets som area samt symmetri och olika slags vinklar.

För att visa att du behärskar problemlösning ska du k.unna lösa enkla matematiska problem och visa olika lösningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: