Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP Geografi åk 8: Sårbara platser

Skapad 2020-11-11 15:28 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola F Geografi
Du kommer att lära dig om sårbara platser runt om i världen. Platser som utsatts för tex torka, översvämningar, bränder och stormar. Du kommer även att lära dig om hur vi människor påverkar vår natur och omgivning. Du kommer också lära dig mer om hållbar utveckling genom de Globala målen.

Innehåll

Sårbara platser

C:\Users\arihul\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MYGUAEZ7\MC900438059[1].pngC:\Users\arihul\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\4CCR0SA3\MC900027245[1].wmf

Vad ska du lära dig?

Du kommer att lära dig om sårbara platser runt om i världen. Platser som utsatts för tex torka, översvämningar, bränder och stormar. Du kommer även att lära dig om hur vi människor påverkar vår natur och omgivning. Du kommer också lära dig mer om hållbar utveckling genom de Globala målen.

Varför ska du lära dig det?

Vi lever i ett samhälle med sårbarheter.Det är viktigt att förstå vad de beror på och vilka lösningar som vi individer och samhället behöver diskutera. I detta sammanhang är det viktigt att förstå samspelet mellan människa, samhälle och natur.

Hur ska du lära dig det?

Vi kommer arbeta med begrepp och kartkunskap.Vi kommer variera med genomgångar,  muntliga arbetsformer med enskilt arbete och diskussion i helklass. Du kommer att öva på att källkritiskt söka information till grupparbete/enskilt arbete.  

Vilket material kommer du använda?

Valda delar av läroboken geografi 7-9 Kapitel Rika och fattiga länder och Väder - klimat  vegetation


filmer från UR, faktablad, artiklar, genomgångar, kartor, uppgifter m.m.

Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt. Skriftligt genom uppgifter, instuderingsfrågor m.m.  Muntligt genom t ex diskussioner i helklass och i smågrupper.

 • Området kommer avslutas med en egen vald uppgift, enskilt eller i grupp. 

 • Se vilka kunskapskrav som bedöms under området nedan. 

Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.

 • skriftligt/muntligt i den valda examinationsuppgiften

 • Kunskapsmatris efter områdets avslut.

 

 

Utdrag från kursplanen för detta område. 

Utvalda kunskapskrav:

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av (…) klimat, vegetation (…) i olika delar av världen.

Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av (…) klimat, vegetation (…) i olika delar av världen.

Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av (…) klimat, vegetation (…) i olika delar av världen. 

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. 

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. 

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. (…)

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. (…).

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. (…) 

Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, 

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen, 

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker. 

Centralt innehåll som behandlas i detta område:

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. 

 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet. 

 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Utdrag ur kursplanens syfte:

 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga 

verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. 


 • Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet. Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: