Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

American states- oral presentations year 7

Skapad 2020-11-11 15:54 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Engelska
You are going to do a presentation in English about an American State!

Innehåll

 

American States

 

You are going to do an oral presentation on an American State. You are going to work in pairs. As preparation you need to choose one of America’s 50 states, find facts about that state on the internet, create a Power Point and practice your presentation.  You will get 4 lessons to prepare.

Presentations will be held in groups of 6 on Monday and Wednesday w. 49

This is what you should include in your presentation: 

 

 

Ø  The name of the state

 

Ø  State flag and seal

 

Ø  Map

 

Ø  Capital

 

Ø  Population

 

Ø  Big Cities

 

Ø  Mountains

 

Ø  Lakes

 

Ø  A famous person from that state

 

Ø  Something you can do there as a tourist

 

Ø  Something you found  interesting for us to know

 

   Useful Links:

 

 

http://www.theus50.com/

 

https://kids.nationalgeographic.com/explore/states/

 

https://www.factmonster.com/explore-all-fifty-us-states

 

http://www.destination360.com/travel/destinations

 

https://www.elcivics.com/state-lessons/fifty-states-civics.html

 

https://www.rd.com/list/50-states-facts/

 

https://www.mapsofworld.com/infographics/usa-fast-facts/

 

https://www.teachersfirst.com/share/states/

 

https://www.usa.gov/state-travel-and-tourism

 

 

 

Centralt innehåll:

 

Ø  Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

 

Ø  Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

 

Ø  Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

 

Kunskapskrav:

 

Förmågan att redogöra och presentera och visa språklig säkerhet

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Förmågan att bearbeta och förbättra

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Förmågan att välja och använda texter

Eleven kan välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven kan välja texter från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven kan välja texter från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: