Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet

Skapad 2020-11-11 16:14 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
I ämnesområdet Estetisk verksamhet får eleven uttrycka sin kreativa förmåga till att skapa på många olika sätt.
Grundsärskola 7 – 9 Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet är viktig för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av olika estetiska uttrycksformer som ger oss olika estetiska och känslomässiga upplevelser. Genom att arbeta med skapande verksamhet kan människor bearbeta intryck och utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga. Kunskaper om och i estetisk verksamhet ökar människors möjlighet att delta i samhällets kulturliv och i annan social gemenskap.

Innehåll

Estetisk verksamhet

Eleverna ges möjlighet till att använda olika estetiska uttrycksformer.

Undervisningens innehåll

 • skapa genom slöjd, bild och musik
 • prova olika instrument
 • använda olika verktyg, redskap och maskiner 
 • prova olika hantverkstekniker

Hur?

 • Vi kommer att ha musik i en mindre grupp.
 • Eleven ges valmöjligheter vad gäller att välja instrument, låt/visa med bildstöd.
 • Vi kommer att ha slöjd i mindre grupper.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

- Göra val, med flera alternativ.

- Deltagande vid de olika estetiska passen.

- Känna igen de olika verktygen och redskapen.

- Känna igen ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • Centralt innehåll
 • Sång- och danslekar.
  ES  1-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9

Matriser

ES
ESTETISK VERKSAMHET

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

 • ES   skapa genom bild, musik och slöjd,
 • ES   välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • ES   undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
 • ES   använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
----->
----->
----->
----->
SKAPA
...genom bild, musik och slöjd
Deltar i skapande aktiviteter. Behöver handledning i processen.
Deltar tillsammans med andra i olika skapande aktiviteter. Genomför moment efter instruktioner. Behöver viss handledning i processen.
Skapar med hjälp av olika estetiska uttrycksformer och tekniker. Har ibland egna idéer om hur arbetet ska utformas. Behöver inspiration och exempel. Arbetar både självständigt och tillsammans med andra och anpassar sig till olika sammanhang.
Skapar med hjälp av olika estetiska uttrycksformer och tekniker utifrån egna val. Planerar, genomför och slutför sin idé både på egen hand och tillsammans med andra.
VÄLJA OCH ANVÄNDA
...olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser.
Deltar i att använda givna material, metoder och redskap/verktyg för att skapa. Behöver handledning.
Väljer och använder ibland lämpliga metoder och redskap/verktyg för att skapa. Behöver viss handledning
Väljer och använder lämpliga redskap och arbetsmetoder för att skapa. Sätter personlig prägel på det estetiska skapandet.
Väljer och använder lämplig estetisk form utifrån syfte och sammanhang. Använder erfarenheter och nya kunskaper inom den estetiska verksamheten. Arbetar kreativt på eget initiativ
UNDERSÖKA
... estetiska uttrycki olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer.
Deltar i och får upplevelser av olika estetiska uttryck.
Deltar i att undersöka hur olika estetiska uttryck är utformade. Behöver handledning i undersökandet för att förstå budskapet.
Försöker på egen hand undersöka olika estetiska uttryck. Förstår enkla budskap i olika estetiska uttrycksformer.
Undersöker olika estetiska uttrycksformer på egen hand. Sätter in det upplevda i olika sammanhang. Förstår budskapet i olika estetiska uttrycksformer och hur de påverkar individen.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
...inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: