Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering på Bryggan

Skapad 2020-11-11 16:36 i Spekerödskolan Stenungsund
Vad är digitalisering? Hur påverkar det mig? Under läsåret fördjupar vi oss i nätetik och utvecklar vårt användande av digitala verktyg och digitala hjälpmedel.
Grundskola 3 – 5 Svenska Bild SO (år 1-3)
"Digitalisering". Vi kommer att reflektera kring digitalisering och hur det påverkar oss. Vilka rättigheter och skyldigheter finns det kring sociala medier? Vilka bilder får man dela? Hur tänker vi kring begreppen rätt - orätt? Vad för budskap finns i en bild? Är allt sant som står på nätet/ i tidningar? Vilka digitala verktyg använder vi och hur kan vi använda dem på ett nytt sätt? Detta är några av de frågor vi kommer att fördjupa oss i.

Innehåll

Tidsaspekt
Hösttermin 2020 / Vårtermin 2021

Så här gör vi

 • Ha genomgångar
 • Skaffa oss kunskap genom att se på film och diskutera
 • Göra bildanalyser ( Vad är det vi ser i bilden och hur tolkar vi bilden )
 • Reflektera och samtala kring etik och moral kopplat till digitalisering ( ex hur påverkar mobilerna oss, vilket ansvar har jag på nätet osv).
 • Vi diskuterar och resonerar om olika frågor rörande elevernas egen nätvardag
 • Elevernas rättigheter och skyldigheter på nätet med utgångspunkt från lagar.
 • Frågor med fokus på etik i förhållande till nätet

Detta kan vi jobba med

 • Scratch ( Scratch är ett visuellt programeringsspråk. Barnen kan skapa animationer, spel, musik med mera )
 • Lightbot ( Lightbot är ett pedagogiskt videospel för att lära sig programmeringskoncept för programvara )
 • Blue-Bot ( Blue-Bot är en golvrobot med blurtooth, vilket innebät att den kan styras från en surfplatta eller en dator. Den kan också programeras med enkla knatttryckningar )
 • Greenscreen ( Greenscreen är en filmteknik som går ut på att man filmar två klipp, varav ett filmas framför en grön skärm (därav namnet) och sedan klipps det gröna bort och ersätts med det andra filmklippet. )
 • Elevspel ( Elevspel är en gratis lärplattform som ger barnen pedagogiska spel och rolig utbildning på fritids
 • Spel och youtube
 • Osmo ( Med Osmo tränar du upp logiskt tänkande, lär dig engelska, blir en fena på att måla och mycket mycket mer! )
 • Soundtrap ( Skapa music online )

Utvärdering

 • Vi utvärderar tillsammans med barnen på våra fritidsråd.
 • Utvärdering sker även i vårt arbetslag med samtliga pedagoger

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Re  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  Re  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Re  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Sh  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  Sh  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sh  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: