Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 5

Skapad 2020-11-11 16:29 i Björndammens skola Partille
Grundskola F
Medeltiden

Innehåll

LPP Medeltid

 Syfte:

Under arbetet med medeltiden får du möjlighet att utveckla förmågan att:

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

 • resonera

 

Centralt innehåll:

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

 • De nordiska staternas bildande.

 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Kunskapskrav

 

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

 

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna
Bedömning

Du kommer att bli bedömd under arbetets gång samt utifrån ett avslutande skriftligt prov.  

 

Arbetssätt

 

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp. Vi kommer att läsa texter, se filmer, diskutera och skriva. Vi kommer träna på förmågan att resonera utifrån innehållet.

 

Matriser

Medeltiden

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du redogör på ett ungefär när och hur länge medeltiden varade.
Du redogör när och hur länge medeltiden varade.
Du vet när och hur länge medeltiden varade och du kan också berätta varför den började och slutade.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna .
Du kan relativt utförligt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna.
Du kan utförligt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du gör enkla beskrivningar av hur människorna levde under medeltiden. Och jämför med hur vi lever idag.
Du gör ganska utvecklade beskrivningar av hur människorna levde under medeltiden. Och jämför med hur vi lever idag.
Du gör utvecklade beskrivningar av hur människorna levde under medeltiden. Och jämför med hur vi lever idag.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du beskriver på ett enkelt sätt hur kyrkan och kristendomen påverkar livet på medeltiden. Och gör enkla jämförelser med vikingatiden.
Du beskriver på flera sätt hur kyrkan och kristendomen påverkar livet på medeltiden. Och gör flera jämförelser med vikingatiden.
Du beskriver på ett utvecklat sätt hur kyrkan och kristendomen påverkar livet på medeltiden. Och gör flera tydliga jämförelser med vikingatiden.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du använder några av de begrepp som vi har arbetat med när du skriver.
Du använder flera av de begrepp som vi har arbetat med när du skriver.
Du använder många av de begrepp som vi har arbetat med när du skriver.
Ny aspekt
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du berättar vilka som var de fyra stånden.
Du berättar vilka som var de fyra stånden. Du förklarar vad de olika stånden arbetade med.
Du berättar vilka som var de fyra stånden. Du förklarar vad de olika stånden arbetade med och hur makten mellan stånden var uppdelad
Ny aspekt
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du beskriver vad Hansan var.
Du beskriver vad Hansan var oh förklarar hur den påverkade svenska städer.
Du beskriver utförligt vad Hansan var oh förklarar hur den påverkade Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: