👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigan språk

Skapad 2020-11-11 17:06 i Båtstorp Österåker
Förskola
Vi kommer att lägga extra fokus på språket i november , december 2020.

Innehåll

 

 Innehåll

Förväntat resultat för förskolan

 •  

  Barnen hittar olika strategier att förmedla känslor och erfarenheter,vågar deltaga och ta plats i samtal med både pedagoger och vänner. Se en utveckling av att barnen leker med ord och berättar och reflekterar. Utvecklar sitt ordförråd och språkliga erfarenheter.  Att barnen utvecklar förmågan att sätta ord på hur det känns i olika situationer. Att barnen använder Ipadsen till att lyssna på Polyglutt-sagorna, språkappar och sagorna med QR - koder. Att barnen använder några TAKK-tecken


Gruppens planering

Innehåll Vad

 • Vi ska titta på ”Djuren på Djuris” ( UR ) och utgå utifrån deras teman om känslor som grundar sig i Lpfö18 s värdegrund.
 • Barnen ska  ges möjlighet att uttrycka sina tankar, argumentera och prata och lära sig nya ord och begrepp

 • Barnen ska ges möjlighet till att kunna lyssna och reflektera med andra.

 • Vi ska rimma och ramsa, klappa takt och sjunga .
 • Introducera förskolans bibliotek
 • Ge barnen förutsättningar att använda Polyglutt ( digitalt bibliotek ) 
 • Ge barnen förutsättningar att scanna QR-koder till sagor.
 • Barnen ska ges möjlighet att använda språkappar i 
 • Vi ska använda TAKK
 •  

Syfte Varför

 • För att öka barnens språkliga medvetenhet och ökat socialt samspel. Vi vill ge barnen möjlighet att stärkas i språkutvecklingen och öka sin kreativa förmåga att använda språket i olika uttrycksformer och öka barnens fantasi- samt föreställningsförmåga. Att ge barnen förutsättningar att utveckla förmågan att lära sig nya ord och begrepp

 •  

  Ge barnen förutsättningar att utveckla förmågan till grunderna i  läs -och skrivinlärning

 • Barnen ska få en inblick i böckernas värld med dess berättelser, texter och bilder

   

Metod Hur 

 • Undervisning i helgrupp vid samlingar och i grupper om färre barn i våra färggrupper. Språket ska var som en röd tråd under hela dagarna.
 • Titta på ”Djuren på Djuris” , ett känslotema i taget. Utgå från frågeställningarna i lärarhandledningen och prata med barnen om dem. Barnen ska ges möjlighet att uttrycka sina tankar, argumentera och prata och lära sig nya ord och begrepp.  Vi kommer att använda oss av musik och skapande för att uttrycka de olika känslorna.
 • Vi kommer att ha en digital språk/läshörna  på avdelningen.
 •  

 

Hur får barnen inflytande/delaktighet 

 Vi kommer att starta utifrån planeringen, men ta sidospår utefter barnens intressen på vägen.

Vi tar tillvara på barnens intressen, de får vara med och påverka vad de vill arbeta med för materiel och genom att ställa frågor och genom att vi pedagoger är lyhörda för vad de själva samtalar om. 

 

Hur kopplar vi undervisningen till läroplan/forskning

Se kopplingar till Lpfö18 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18