Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hunger Games

Skapad 2020-11-11 17:46 i Väskolan Kristianstad
Eleverna har sett filmen Hunger Games, svarat på frågor tillsammans med andra elever och skrivit en resonerande text.
Grundskola 9 Engelska

Matriser

En
Hunger Games-writing

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SKRIVER
skriver kortfattat
skriver både kortfattat och utvecklat (ibland enstaka meningar och ibland flera meningar om varje fråga)
uttrycker mig utvecklat (flera meningar om varje fråga)
ANVÄNDER GRAMMATIK (t.ex. to be/to have,tempus, plural och pronomen)
genom att ibland verb, ord och uttryck korrekt
använder ofta verb, ord och uttryck korrekt
använder nästan alltid verb, ord och uttryck korrekt
ANVÄNDER ORDFÖRRÅD
genoma att skriva basord och någon synonym ex. scared/ frightened
genom att skriva basord samt flera olika synonymer för att variera
genom att skriva basord samt flera olika synonymer och flera precisa/avancerade ord
STAVAR
gör några stavfel, men gör mig förstådd
gör några få stavfel men gör mig förstådd på ett tydligt sätt
gör nästan inga stavfel alls
ANVÄNDER TEXTBINDNINSORD
(first, in addition, next, moreover, furthermore, on the other hand, consequently, finally, to sum up)
använder något textbindningsord
använder ibland textbindningsorda
använder ofta textbindningsord
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: