👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: grunder

Skapad 2020-11-11 20:48 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola F Kemi
Grunder i kemi handlar om atomer, grundämnen och kemiska reaktioner

Innehåll

 

Kemi:

Tabellen är en övergripande planering, varje vecka publicerar jag en mer tydlig plan för vad vi ska göra på lektionerna.

 

Vecka

Avsnitt

begrepp

sidor

Laboration

46

Allt är uppbyggt av atomer

Grundämnen

Metaller och icke-metaller

Kemiska föreningar

Atom

Molekyl

Grundämnen

Kemiska tecken

Kemisk formel

Periodiska systemet

Kemisk förening

blandning

32-38

 

47

Fast, flytande och gas

Värme

Värme

Fast form

Flytande form

Gasform

Kondensera

Kelvin

Celsius

46-49

 

48

Blandningar

I en lösning är partiklarna jämnt fördelade

Blandningar kan delas upp

 

Slamningar

Emulsioner

Lösningar

Separationsmetoder

Sedimentera

Dekantering

Filtrering

destillering

 

58-59

62-63

 

65-67

 

 

 

49

Kemiska reaktioner

Kemiska reaktioner kan avslöja ämnen

 

Reaktioner mellan metaller och syre

 

Fysikalisk omvandling

Kemiska reaktioner

Reagens

knallgas

76-79

80-83

 

84-85

 

 

 

50

Repetition

Prov

 

 

 

51

skolavslutning

 

 

 

 

Filmer från inläsningstjänst                                                       Ugglans kemi  studiestöd

Hur är en atom uppbyggd

Periodiska systemet

Blandningar, uppslamningar och emulsioner

Lösningar

Kemiska reaktioner och förbränningar

Reaktionsformler  

Uppgifter

 • Kemifrågor 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Ke  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  C 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  A 9