Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra språksamlingar - Före Bornholmsmodellen

Skapad 2020-11-12 10:05 i Förskolan Solhem Mönsterås kommun
Före Bornholmsmodellen
Förskola
Vi arbetar med materialet "Före Bornholmsmodellen -språklekar i förskolan". Syftet är att på ett medvetet stärka barnens språkutveckling genom sång, rim, ramsor, sagor och språkligt skapande. Barnen får på ett lekfullt sätt jobba med språket genom att lyssna till ord och upptäcka glädjen i språket tillsammans med andra.

Innehåll

En gång i veckan samlas vi i en mindre grupp för att stärka barnens språkutveckling på ett medvetet och lekfullt sätt. Vi använder oss av materialet "Före Bornholmsmodellen - språklekar i förskolan", där barnen utmanas i språksamlingar som är anpassade för deras ålder. Vi varierar våra språksamlingar med upprop, där barnen får berätta vad de heter i för- och efternamn, högläsning av någon speciell saga, veckans ramsa, språklek och ibland någon sånglek. Vi jobbar med sagorna på olika sätt, med hjälp av sagopåsar, flanobilder, spela teater där barnen hjälper till att återberätta sagan.

Var är vi?

Barnen visar sitt intresse när vi sjunger och gör rörelser till våra sånger. De flesta tycker om att lyssna när vi har högläsning av olika sagor. Aktuella sagor just nu är Sagan om den lilla lilla gumman och Sagan om pannkakan. Vi använder oss av sagopåsar och flanobilder för att förtydliga sagan så att alla kan förstå. Flera barn visar intresse för bokstäver och några kan skriva sitt namn.

Vart ska vi?

Vi vill väcka intresse för språket hos alla barn och att de i vardagliga situationer upptäcker och leker med språket på olika sätt.

Hur gör vi?

Vi har återkommande språksamlingar, en gång i veckan, då vi delar in barnen i mindre grupper. Materialet finns tillgängligt så att de själva eller tillsammans kan sitta och återkoppla samlingen.

Vi har en språkhörna där barnen kan bekanta sig med språket med hjälp av bilder, ordlappar, magnetbokstäver och en lärplatta där barnen själva kan skriva egna texter m.m.

Barnen kan själva lyssna på och läsa sagor med hjälp av ugglo och qr-koder.

De barn som har arabiska som modersmål får lyssna på och samtala om de aktuella sagorna tillsammans med vår språkpraktikant.

Vi har ordlappar uppsatta på möbler och olika föremål på förskolan för att väcka barnens intresse för bokstäver.

Hur blev det?

Sagan om den lilla lilla gumman uppskattades av barnen. De återberättade den själva med hjälp av sagopåsen.

Sagan spelades även upp som teater av personalen och efter det ville barnen själva spela teatern. De turades om att spela de olika rollerna på vår scen och ett av barnen återberättade sagan.

Sagan om den lilla gumman uppskattades av barnen men Sagan om pannkakan, som egentligen är för de lite äldre barnen, kändes lite för svår. Vi kommer i fortsättningen att använda oss av samma saga i alla grupperna för att kunna jobba med samma tema, men på lite olika sätt, i hela gruppen.

Barnen visar intresse för ordbilderna som finns uppsatta. De frågar vad det står och uppmärksammar bokstäver som de känner igen.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: