👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2020-11-12 10:31 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
År 5
Grundskola 5 Geografi
I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannländer. I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturresurser, geografiska begrepp, kartor och tabeller.

Innehåll

Våra grannar i Norden

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med våra nordiska grannländer; Island, Danmark, Norge och Finland. Du kommer att få lära dig mer om ländernas natur, befolkning och kultur.   

Hur ska vi arbeta?
Vi kommer att läsa faktatexter ur boken Puls Geografi Norden, titta på filmer och arbeta med kartkunskap. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta både i par och självständigt.  

Vad ska du lära dig?
Du ska
- kunna beskriva och göra jämförelser om Nordens natur och naturresurser. 
- kunna placera ut länderna, huvudstäderna och större städer, samt haven som omger Norden på en blindkarta.
- kunna söka och använda information från kartboken och andra källor.
- kunna förklara och använda geografiska begrepp: naturresurs, råvara, näring, befolkningstäthet, exportera, importera, glaciär, slätt, jordbruk, sund, fjäll, dal, fjord, platå, myr  

Hur ska jag visa vad jag lärt mig och vad kommer att bedömas?

- Du deltar aktivt på lektionerna och arbetar med uppgifter.

- Du fördjupar dig om ett nordiskt land och redovisar med bild och text i en pizzakartong. 

- Du gör ett test på begreppen och kartan fredag 11 december. 

 

Uppgifter

 • Pizzakartongsprojekt

 • Pizzakartongsprojekt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Norden åk 5

Behöver öva mer
Godkänd nivå
Högre nivå
Namngeografi
Namn och läge på Nordens länder, huvudstäder, större städer, viktigare öar och vatten. (Provet)
Du behöver öva mer på Nordens namngeografi.
Du kan namn och läge på Nordens länder, huvudstäder, större städer, viktigare öar och vatten. Du kan placera ut flera av dem på en karta över Norden.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. t ex naturresurs, glaciär, fjord, fjäll, kust och slätt. (Provet och pizzakartongen)
Du kan några geografiska ord och begrepp, men behöver öva mer på att förstå och använda dig av begreppen.
Du kan flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett fungerande sätt.
Du kan flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Fakta
Fakta om naturlandskap, klimat, befolkning, näringar och naturresurser. (Pizzakartongen)
Du behöver hjälp med att redovisa fakta om Norden. Du behöver komplettera din fakta och skriva mer.
Du kan redovisa fakta om Nordens naturlandskap, klimat, befolkning, näringar och naturresurser på ett enkelt sätt.
Du kan redovisa fakta om Nordens naturlandskap, klimat, befolkning, näringar och naturresurser på ett utvecklat sätt.
Jämförelse
Du ska kunna göra jämförelser mellan de nordiska länderna (Pizzakartongen)
Du behöver hjälp med att göra jämförelser mellan de nordiska länderna.
Du har grundläggande kunskaper om de nordiska länderna. Med hjälp av dessa kunskaper kan du visa på någon skillnad och någon likhet mellan länderna.
Du har grundläggande kunskaper om de nordiska länderna. Med hjälp av dessa kunskaper kan du visa på flera skillnader och likheter mellan länderna.