Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4, Tid, tabeller och diagram, v. 47-51

Skapad 2020-11-12 12:00 i Sandåkraskolan Stockholm Grundskolor
Pedagogisk planering över momentet "tabeller och diagram" i åk 4.
Grundskola 4 Matematik
Under vecka 47-51 kommer vi att arbeta med arbetsområdet: Tid, tabeller och diagram. Du kommer bl.a. att få lära dig att räkna med tid, Hämta fakta ur tabeller samt läsa och förstå olika diagram. Vi kommer att ha ett kort test i vecka 51.

Innehåll

Tid, tabeller och diagram

 Mål:

 • Kunna olika enheter för tid (År, månad, vecka, dygn, timme, minut, sekund)
 • Skriva klockslag på två olika sätt (ex. 6.50 = tio i sju på morgonen, 18.50 = tio i sju på kvällen)
 • Räkna med tid (ex. hur lång tid det har gått mellan två klockslag eller vad klockan är efter en viss tid gått)
 • Skriva datum på tre olika sätt (ex. 18/11 2020, 2020-11-18, 18 november 2020)
 • Läsa av och hämta fakta ur tabeller
 • Läsa av och förstå stapeldiagram
 • Läsa av och förstå linjediagram
 • Läsa av och förstå cirkeldiagram
 • Använda tid, tabeller och diagram i problemlösning

Arbetssätt:

 • Elevaktiva genomgångar
 • Gemensamt arbete
 • Pararbete
 • Enskilt arbete
 • Analogt och digitalt

Begrepp att kunna: 

År, månad, vecka, dygn, datum, kvartal, kvart, timme, minut, sekund, analog, digital, tabell, fakta, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, tolka.

Bedömningsunderlag: 

 • Delta aktivt på lektionerna
 • Test i slutet av arbetsområdet, vecka 51

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik åk 4, Tid, tabeller och diagram, v. 47-51

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområde
Klockan, analog och digital
Du kan läsa av en analog klocka och skriva klockslag på två olika sätt beroende på om det är natt/förmiddag eller eftermiddag/kväll.
Du behöver träna på klockan.
Räkna med tid, tidsskillnader
Du kan räkna tidsskillnader som är mindre än en timme mellan två klockslag.
Du kan räkna tidsskillnader som är mer än en timme mellan två klockslag.
Du behöver träna på att räkna med tid.
Tabeller och diagram
Du kan läsa av och tolka (förstå) diagram. Du är säker på antingen stapeldiagram eller linjediagram.
Du kan läsa av och tolka (förstå) diagram. Du är säker på både stapeldiagram och linjediagram.
Du behöver träna på att läsa och tolka diagram.
Problemlösning
Du löser delar av problemlösningsuppgiften om tid.
Du löser hela problemlösningsuppgiften om tid och har rätt svar.
Du behöver träna på att lösa enkla problem om tid, tabeller och diagram.
Uträkningar
Du visar en del av dina uträkningar.
Du visar alla dina uträkningar och skriver ett svar.
Du behöver träna på att visa dina uträkningar och skriva ett svar.
Datum
Du kan skriva datum på något av sätten.
Du kan skriva datum på tre sätt.
Du behöver träna på att skriva datum på rätt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: