Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering åk 9 ht -20

Skapad 2020-11-12 14:13 i Margarethaskolan Grundskolor
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Under hösten kommer vi att arbeta med tre områden inom Hem- och konsumentkunskapen. Dessa är: Ekonomi, Tvätt och Hälsa

Innehåll

Del 1 Ekonomi

Syfte med arbetsområdet- ekonomi och konsumtion

eleverna utvecklar och fördjupar dig i sin förmåga att resonera kring privatekonomi, rättigheter och skyldigheter.

 

Förmåga i fokus:

·      Konsumtion och ekonomi Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.

·      Konsumtion och ekonomi Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.

·      Konsumtion och ekonomi Konsumenters rättigheter och skyldigheter.

·      Konsumtion och ekonomi Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

·      Konsumtion och ekonomi Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

 

Hur ska vi arbeta?

Undervisningen b.la bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.

Eleverna får i ämnet kunskaper i privatekonomi, handla över internet, lån pengar, jämföra produkter utifrån pris och kvalité samt konsumenters rättigheter och skyldigheter.

 

Bedömning:

Bedömning kommer att ske genom elevernas deltagande på lektionerna och genom ett prov i ekonomi och konsumenträttigheter.

 

 

Matris för bedömning i ekonomi

 

  E C A

Ekonomi

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Konsumenträttigheter

Elev kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Elev kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Elev kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

 

 

Del 2 Tvätt

Synen på tvätt, och hygien har förändrats genom historien och påverkats av såväl nya kunskaper och hjälpmedel som reklam och media. Att välja miljövänliga alternativ, eller vädra kläderna istället för att tvätta dem är exempel på olika sätt att minska påfrestningarna på miljön. Det gäller även vilka rutiner och metoder vi använder för tvätt

 

Kopplingar till läroplan

 

·      Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

·      Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

 

Förmåga i fokus:

 

·       Att hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling. 

·       Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa. 

·       Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. 

·       Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta. 

 

Hur ska vi arbeta?

Eleverna introduceras i området tvätt under en gemensam genomgång.

Eleverna får en uppgift där de ska ta reda på hur man hanterar tvätt och ska sedan fördjupa sig i området med utgångspunkterna Hälsa Ekonomi och Miljö.

Eleverna spelar in en instruktionsfilm där de visar/beskriver och resonerar kring sin tvättuppgift.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma hur utförligt du beskriver din tvätt uppgift, hur väl du motiverar dina val och hur utförligt du resonerar kring konsekvenserna dina val får för hälsan, ekonomin och miljön.

 

Matris för bedömning tvätt

 

Hälsa, ekonomi och miljö i hemmet

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Hållbar utveckling

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

 

 

Del 3 Hälsa:

Syftet med arbetsområdet hälsa:
IIndividuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.

 

 

Eleverna utvecklar sin förmåga att

Del tre handlar om hälsa. Hur ska vi äta för att må bra?
Du kommer i detta arbete få fördjupa dig i ett område kopplat till hälsa. Välj något av nedanstående:

 

·      Tallriksmodellen, kostcirkeln och nyckelhålet. Hur får vi i oss ven mat vi behöver? Beskriv de olika hjälpmedlen vi kan använda för att få i oss den näring vi behöver. Beskriv också hur de kan anpassas om du är en aktiv person som tränar regelbundet eller om du är en person som gillar att sitta still mycket. 

 

·      Fett, proteiner och kolhydrater. Vad är det och hur ska vi tänka för att få i oss det vi behöver? Beskriv de tre olika delarna och hur vi ska äta för att få i oss den näring vi behöver. Finns det bättre eller sämre proteiner, kolhydrater eller fetter? Hur väljer man bra livsmedel med tanke på hälsa/ekonomi och miljö?

 

·      Vitaminer och mineraler. Välj ut tre vitaminer och tre mineraler som du fördjupar dig inom. Varför är de viktiga? Vad händer om du inte får i dig tillräckligt? Hur ser rekommendationerna ut? Ge förslag på hur mycket du behöver äta av ett livsmedel för att du ska få i dig tillräckligt av vitaminen/mineralen. Tillskott; hur fungerar det? Fördelar vs. Nackdelar? vilka blir de kortsiktiga och långsiktiga konsekvenserna för hälsan, ekonomin och miljön?

 

Redovisning

När du redovisar kan du välja att göra en film, eller redovisa genom att göra en affisch och sedan en kort presentation för klassen eller lämna in en skriftlig rapport.

 

 

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd på hur aktiv du är på lektionerna och på hur väl du resonerar och utvecklar dina ställningstagande i din redovisning.

 

 

Individuella behov i måltiden

Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: