👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykter

Skapad 2020-11-12 14:41 i Råå Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Vi går på regelbundna utflykter till olika ställen. Ibland en kort promenad till lekplatsen, en längre promenad med matsäck eller till andra spännande resmål.

Innehåll

Vårt mål är att lära oss om naturen och djuren. Viktigast av allt, lära oss att gå fint i ett led. 

Genom att gå på olika utflykter lär barnen sig att gå fint tillsammans i ett led, de lär sig om naturen och om det som finns där. De får även träna sin motorik genom att få röra sig mycket. 

Vi kommer att tillbringa några förmiddagar med att gå iväg till olika ställen. Ibland går vi till en lekplats där vi tränar motoriken genom att leka, springa, hoppa, klättra och gunga. Genom att bara gå iväg på några mindre promenader med jämna mellanrum kommer vi tillslut kunna bege oss iväg med buss eller bil till något spännande resmål där vi lär oss om djur och natur eller till och med lär oss att äta fint. 

Vi reflekterar tillsammans med barnen i samlingar där vi berättar vad vi kommer att göra på de olika utflykterna och även efter där vi låter barnen säga sin åsikt t.ex. om det var kul eller om vi hade kunnat göra det på något bättre eller annorlunda sätt.

Alla i Skutans barngrupp kommer att gå med på utflykt. De barn som ska börja skolan kommer att tillsammans med pedagogerna få åka iväg på någon spännande aktivitet som bara är för dom som en fin avslutning.

Alla pedagoger på Skutan kommer att ansvara för genomförandet, dokumentationen och reflektionen.

Målet är att ge barnen möjlighet till att se vad vi har runt omkring oss i närmiljön, vad som lever bland oss, att ta del av kulturlivet, starka deras självständighet och även skapa en fin gemenskap i gruppen.

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18