Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Kap 9 pedagogisk planering åk 5 Sofia skola

Skapad 2020-11-12 14:46 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Kap 9 Decimaltal

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:
I det här avsnittet får eleverna träna på decimaltal som innehåller tiondelar och hundradelar. Arbetet inleds med avrundning av decimaltal till närmaste heltal, ett försteg för att senare kunna räkna på ett ungefär. Här tar vi också upp hur summan på ett kvitto avrundas till närmaste hela kronor. Att eleverna kan överslagsräkna är en förutsättning för att de ska kunna avgöra om ett svar är rimligt när de senare ska göra beräkningar med decimaltal. Tidigare har eleverna gjort enkla additioner och subtraktioner med decimaltal. Det nya momentet här är att addera eller subtrahera tal med olika antal decimaler. I subtraktion tas även det nya momentet att ”låna över noll” upp. Multiplikation och division med  decimaltal är nytt för eleverna. Vi går metodiskt igenom hur man multiplicerar och dividerar ett decimaltal med ett heltal. Borggården avslutas med ett uppslag där de fyra räknesätten blandas.

Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas? 

Det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med i ca 3 veckor.

 

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

- Genomgångar där eleverna arbetar först individuellt, par, grupper och i helklass diskussion. 
- Arbeta enskilt i matematik boken eller med arbetspapper.
- Arbeta med digitala hjälpmedel eller kängurumatte.
- Läxor
 

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna följande:

-avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal

- addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal

- avgöra om dina uträkningar är rimliga

- avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor

 

 

2. Hur det ska bedömas?

Kunskapskrav finns kopplat till planeringen längre ner.

 

 

3. Vad är det som bedöms?

- När du diskuterar i par, grupp och i helklass under lektionerna.

- Resultatet på diagnosen efter avslutat kapitel.

- Eventuellt prov.  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: