Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska Ht 2020

Skapad 2020-11-12 18:10 i Övergripande Modersmålsenhet Oskarshamn
Grundskola F Modersmål
Intentionen är att motivera eleven att använda modersmålet vilket är stimulerande för elevens- utveckling och identitet. Vi tränar genom att: 1. Läsa 2. skriva 3. Tala, lyssna samtala 4. Lära traditioner från områden där modersmålet talas.

Innehåll

Undervisning:

1. Eleven läser och sammanfattar olika texter, samt drar egna slutsatser. 

2. Skriver brev, t.ex. med tema "sommarlovet" och "höstlovet".

     Skriver en egen faktatext om geografi, tradition, historia och skolor i ett specifikt spansktalande land.

3. Gör muntlig presentation om sitt arbete angående faktatext.

4. Eleven lär sig att känna till hemlandets traditioner och jämför med svensk tradition.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: