👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är politik och hur styrs Sverige?

Skapad 2020-11-12 20:06 i Ånestadsskolan Linköping
Beskriver kursen "Politik" i samhällskunskap år 8.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Politik är ett ord som vi hör nästan dagligen. Men vad handlar politik egentligen om? Det är vad det här arbetsområdet kommer att handla om. När du fyller 18 år har du rätt att rösta i valet för att påverka utvecklingen i samhället, t ex att minska arbetslösheten eller satsa på miljövänlig energi.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

Målet och syftet är 

-att du ska öka din förståelse för vad politik handlar om.

-att du ska utveckla din förmåga att resonera, ta ställning och argumentera

-att du ska kunna besvara följande frågor:

 • Vad menas med att ett land är en demokrati/diktatur?
 • Vad menas med att någon har makt och vilka har stor makt i Sverige?
 • Hur kan du påverka samhället och hur påverkar samhället dig?
 • Vad är det för skillnad mellan regering och riksdag?
 • Vilka beslut tas i Sveriges riksdag och i kommuner, i skolan och hemma?
 • Varför finns det politiska partier och varför samarbetar de med varandra?

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att:

Träna på viktiga begrepp

Svara på och ställa frågor

Delta i diskussioner

Framföra egna åsikter

Arbeta enskilt och i grupp

Viktiga begrepp!

makt och beslut, demokrati och diktatur, kommun, riksdag och regering, politiska val, politiska frågor, politiska partier, representativ demokrati, direkt demokrati, regeringsparti och oppositionen, censur, monarki och republik, majoritet och minoritet, tryck- och yttrandefrihet

 

Visa din kunskap - bedömning

• Du blir bedömd utifrån din förmåga att redogöra för olika företeelser och begrepp inom området politik, som t ex olika styrelsesätt (demokrati, diktatur, monarki osv.) eller politiska ideologier och vad de står för.
• Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån muntliga och skriftliga bedömningsuppgifter, diskussionsuppgifter och kortare redogörelser/presentationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh

Matriser

Sh
Samhällskunskap - bedömningsmatris åk 5

---------->
På väg till godtagbara kunskaper
---------->
Godtagbara kunskaper
---------->
Mer än godtagbara kunskaper
Undersöka ekonomiska politiska strukturer i samhället
t.ex. hur röstning går till i Sverige.
Du är på väg att kunna beskriva strukturen för det politiska systemet i Sverige.
Du kan beskriva strukturen för det politiska systemet i Sverige.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva strukturen för det politiska systemet i Sverige.
Begrepp
Du är på god väg att kunna använda dig av samhällsvetenskapliga begrepp.
Du kan använda samhällsvetenskapliga begrepp på ett enkelt sätt.
Du kan använda samhällsvetenskapliga begrepp på ett utvecklat sätt. I dina förklaringar ger du exempel. Du använder även begreppen när du diskuterar ämnet.
Demokrati och diktatur
utmärkande drag för en demokrati och dess motsats diktatur.
Du är på god väg att ha grundläggande kunskaper om vad demokrati och diktatur är.
Du har grundläggande kunskaper om vad demokrati och diktatur är.
Du har goda kunskaper om vad demokrati och diktatur är. Du kan analysera och förklara hur det påverkar samhället eller individen.