Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: Kristendom ht 2020

Skapad 2020-11-12 21:44 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
.

Innehåll

Konkretiserade mål

I arbetsområdet med kristendom ska eleven visa förmåga att:

 • beskriva och förklara kristendomens centrala tankegångar, urkunder, konkreta religiösa uttryck och handlingar
 • resonera om likheter och skillnader mellan katolska kyrkan, ortodoxa kyrkor och protestantiska kyrkor

Undervisningen

Vi tittar närmare på kristendomens grundtankar, riter och högtider. Vi tittar också på kristna inriktningar, vad som skiljer dem åt och vad som är gemensamt. Undervisningen är uppbyggd kring lärargenomgångar, faktafilmer och klassrumsövningar. Det avslutas med ett faktaprov och en liten skrivuppgift.

Bedömning

Två kunskapskrav är i fokus i bedömningen. Se matris. Faktakunskaperna testas på provet, men också i skrivuppgiften. Förmågan att jämföra testas i skrivuppgiften.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Kristendom

--------------------->
--------------------->
--------------------->
Beskriv och förklara
Att beskriva och förklara centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar i kristendom
Du beskriver.
Du förklarar och visar på samband.
Du förklarar och visar på samband och generella mönster.
Jämföra
Att resonera om likheter och skillnader mellan katolska kyrkan, ortodoxa kyrkor och protestantiska kyrkor
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: