👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2020-11-13 08:20 i Väståkra F-9 Trelleborg
Grundskola F NO (år 1-3)
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen. Detta är ett arbetsområde som handlar om vattnets betydelse för allt liv, dess kretslopp, former och egenskaper.

Innehåll

Planering av arbetsområdet: 

Detta området kommer beröra tema vatten och dess olika former och faser. Vi kommer även att arbeta med lösningar och blandningar. Vi arbetar med temaområdet genom att använda alla våra sinnen och genom olika uttrycksformer. Eleverna kommer under temat att bedömas formativt. Den formativa bedömningen komma ligga till grund för den summativa. 

v.46 - Vattenmolekylen och vattnets faser.

v.47 - Övergångarna mellan vattnets olika faser. 

v.48 - Blandningar och lösningar. 

v.49 - Filtrering och summativ bedömning. 

 

Begrepp: 

kokning, kondensering, avdunstning, smältning, stelning, fast, flytande, gas, ånga, sötvatten, saltvatten, blandning, lösning, filtrering, atom, molekyl. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3