👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen 20/21

Skapad 2020-11-13 08:30 i Linderöds förskola Kristianstad
Förskola
Linden drar till skogs

Innehåll

Linden kommer att går till skogen varje onsdagförmiddag under Ht-20 och Vt-21

Varannan vecka kommer arbetet att ske i smågrupperna och kretsa kring det temaarbete med Kungaskogen som Linden arbetar med. Då kommer barnen att arbeta med konstruktion, motorik, teknik samt alla våra färdigheter för lärande såsom samspel och kommunikation. 

Varannan vecka kommer arbetet i skogen att ske i storgrupp. Dessa tillfällen är det främst leken som främjas. Här testas och utvärderas även olika tankar och idéer som framkommit i fortbildningen samt utvecklandet av avdelningens utomhuspedagogik. Planerandet av dessa förmiddagar rullar på pedagogerna. 

 

Runda 1

Var är vi?

Snön ligger fortfarande i skogen och då vi går till skogen riktar barnen intresset mot djurspår, vattnet, kojlek och springalekar. Barnen har skapat sina samlingsplatser i Kungaskogen-grupperna. 

Vart ska vi?

Vi ska introducera två nya lekar för barnen.

Vi kommer att börja i storgrupp vid grillplatsen och introducera de två nya lekarna en i taget.

 

Hur gör vi?

1.

Kom och hjälp

Alla rör sig fritt på ett begränsat område med ett föremål som balanseras på huvudet (ärtpåsar). Om det faller av är man "frusen" tills dess att en kamrat lyckats lägga tillbaka objektet på den frusnes huvud utan att tappa sitt eget föremål.

2.

Gammelgäddan

Gammelgäddan står i mitten och runt omkring står deltagarna uppdelade i grupper med fisknamn. Gammelgäddan ropar ex; Alla abborrar ut och simma osv tills alla är ute ur sina bon. Plötsligt ropar hen "gäddan kommer". Då springer gäddan och försöker kulla så många som möjligt innan de hinner in i sina bon igen. De som blir kullade får hjälpa gäddan. Den sist kullade blir gädda nästa gång.

 

Jenny håller och fixar ärtpåsar, Sandra och Kicke stöttar.

Resten av tiden är avsatt för fri lek

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

 

 

 

Runda 2

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

 

Barnen jobbar mycket med samarbete, vi har sett framsteg men vi fortsätter arbetet vidare och jobbar samtidigt med matematik.Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

 

Vi kommer att gå till skogen där vi delar upp oss i tre grupper som tillsammans kommer samla olika material ifrån naturen. Därefter kommer de ha samarbetsövningar genom att bygga former och annat.Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

 

När vi kommit till skogen så ätter vi oss och berättar vad vi ska göra för barnen, och sätter sedan in dem i tre olika grupper. De tre olika grupperna kommer samla varsitt material ifrån skogen som de blivit tilldelade. Varje grupp blir tilldelad en plats de ska lämna sitt material på. Viktigt att påpeka för barnen att man plockar det som ligger löst, exempelvis så knäcker vi inte pinnar ifrån träden. Barnen får ca fem till tio minuter på sig att samla ihop materialet.

 

Grupp 1 ska samla pinnar

 

Grupp 2 ska samla kottar

 

Grupp 3 ska samla löv och barr

 

Vi pedagoger delar in oss i en grupp var för att stödja om det behövs.

 

När tiden tagit slut så samlas barnen på den plats där de samlat ihop sina saker. Med deras material ska de först försöka bygga en kvadrat/fyrkant, efter det ska de bygga så långt som möjligt med materialet, sen får de bygga så högt som möjligt. De får fem minuter på sig för varje konstruktion.

 

Till sist ska grupperna tillsammans bygga ett konstverk av materialet. En grupp i taget går fram och lägger sina grejer så som dem vill ha de, när de är klara så får nästa grupp, sen får nästa efter det. När alla är klara så tittar vi tillsammans på det fina konstverket vi har byggt tillsammans.

 

Efteråt fri lek.

 

 

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

 

Barnen förstod instruktionerna väl med hjälp av personal som stod med i bakgrunden för att förtydliga när det behövdes.

 

Gruppfördelningen fungerade bra och bidrog till att vissa kompisar upptäckte varandra mer vilket man såg vid den fria leken efter aktiviteten, detta var lite tydligare bland de yngre barnen. Under lunchen så drogs aktiviteten upp i diskussion bland barn och personal, bland annat om vad vi hade gjort.

 

Aktiviteten har därmed bidragit till utveckling inom socialt samspel, fantasi och matematik.

 

Runda 3

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

 

 

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?