👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Passiv mobilhögtalare

Skapad 2020-11-13 08:40 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 8 – 9 Slöjd
Du ska designa och bygga en passiv mobilhögtalare.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Du ska göra en skiss och ritning med mått anpassade så din egen mobiltelefon passar till din egendesignade högtalare.

Du får själv välja material och högtalaren ska göras med möbelfinish.

Den ska ha ett namn eller logga.  Antingen dina egna initialer eller något påhittat. 

Du kommer träna förmågorna: 

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitetsaspekter,
  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Undervisning - arbetssätt

Vi kommer gemensamt gå igenom hur man ritar med mått och sedan kommer du enskilt med digitalt stöd  få träna på hur man gör en korrekt ritning med modeller att rita av.

Gemensamma genomgång av hur man kan tillverka en högtalare med inspirationsmodeller kommer genomföras.

Du kommer ha tillgång till handledning under processen med ditt personliga arbete   

Vilka centrala förmågor och begrepp ska vi träna?

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

 

Du ska lära dig

Skissa och planera ditt arbete. Välja material och tillverka en fungerande högtalare. Skapa en egen design. Göra en ritning med mått.

 

Elevinflytande

Du kommer i uppgiften själv styra över hur din design ska se ut. Materialval och formgivningen på högtalaren.

Bedömning

Vad ska bedömas? I uppgiften bedöms dina ritningskunskaper, funktionalitet, sammansättningstekniker, design, arbetssätt och utvärdering av arbetet.

Vilka bedömningsaspekter ska läraren titta på? (matris, kriterier)

Bedömning kommer ske fortlöpande med en slutbedömning när produkten är färdigställd och utvärdering inlämnad.

Matris kommer nyttjas vid bedömning.

 

Matriser

Sl
Passiv mobilhögtalare

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ritningslära
Du har gjort några övningsexempel men behöver träna mer och följa instruktionen.
Du har med handledning gjort övningsexempel och ritning där mått finns med. Det går att se hur högtalaren ska se ut och de flesta mått finns med. Jag har till viss del följt reglerna för ritningslära.
Du har själv följt regler för hur ritningar ska göras och nyttjat de flesta. Angett millimetermått och skala. Använt linjal och ritat tydligt med modellerna i linje med varandra och en gjort en överskådlig ritning.
Du har själv följt alla regler för hur ritningar ska göras. Angett millimetermått och skala. Använt linjal och ritat tydligt med modellerna i linje med varandra och en gjort en överskådlig ritning.
Funktionalitet
Du har gjort en högtalare som med mer arbete kommer kunna fungera.
Du har färdigställt högtalaren som fungerar med passform för telefonen.
Du har färdigställt högtalaren som fungerar med förstärkning av ljudvolym. Passformen för telefonen är välgjord.
Du har färdigställt högtalaren som fungerar med tydlig förstärkning av ljudvolym. Du har tänkt igenom hur ljudåtergivelsen blir bäst utifrån din design. Passformen för telefonen är välgjord.
Design och finish
Din högtalare har en funktion med sin form men saknar designinriktining i sin utformning.
Din högtalare har ett enklare uttryck och form. Ytorna är bearbetade och någon ytbehandling finns.
Din högtalare är välgjord med tydlig design och logo på. Ytorna är jämna och ytbehandlingen förstärker intrycket.
Din högtalare har en snygg väl bearbetad egen design, med ett välgjort egen logo- märke på. Ytorna är mycket jämna och har en hög finish med ytbehandlingen.
Hanverks och sammansättningstekniker
Du behöver personligt hjälp att välja enkla tekniker och klarar dessa med lärarhandledning.
Du väljer själv och använder med handledning, få och enklare tekniker i ditt arbete för form och funktion.
Du hanterar och använder med mindre handledning, själv några olika tekniker som påverkar funktion och uttryck.
Du hanterar och arbetar självständigt med flera olika tekniker i ditt arbete, för ökad funktionalitet och designutveckling.
Hur du arbetar och driver ditt arbete
Du behöver stöd och personlig handledning för att driva ditt arbete framåt.
Du jobbar med arbetet och behöver en del hjälp för att komma vidare.
Du arbetar till mesta del självständigt och behöver ibland lite hjälp för att komma vidare i arbetet Du följer din planering.
Du driver självständigt med målvetenhet och effektivitet ditt arbete framåt utifrån en tydlig plan.
Utvärdering
Du kan utan slöjdord berätta att du gjort en högtalare. Du kan inte beskriva hur själva arbetet gått till men att du gjort olika saker.
Du beskriver med några slöjdord val av design och form. Vad du gjort, och vad som varit lätt eller svårt i arbetet.
Du beskriver med slöjdord vad du gjort, och ditt val av design, form och tekniker. Du förklarar och beskriver hur och varför olika moment varit lätta eller svåra i arbetet.
Du kan med slöjdspecifika ord tydligt beskriva form, design och tekniker. Du förklarar och beskriver hur och varför olika moment i arbetet påverkat skapandet och resultat. Dessutom kan du reflektera över detta och göra välgrundade slutsatser utifrån det.