👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompistema

Skapad 2020-11-13 09:16 i Orrvikens förskola Östersund
Förskola
Vi har kompistema med kanin och igelkott som hjälper oss att förstå vikten i hur man ska vara mot varandra, att alla har lika värde och hur man är en bra kompis.

Innehåll

Nuläge

Vi vill att barnen ska få ta del av detta värdegrundsmaterial som tar upp många bra och ibland svåra frågor om ämnen som att säga förlåt, vänta på din tur, samarbeta och lära sig lyssna och den som pratar . Vi arbetar med detta för att stärka gruppen och individen. 

Syfte

Vi vill ge barnen redskap i hur man är mot varandra, alla är olika och ska respekteras efter det. Vi vill att barngruppen ska bli mer lugnare och harmoniska mot varandra.

Mål

Målet är att barnen ska :

- veta hur man ska vara mot varandra/ vara en bra kompis

- förstå att alla är olika och har olika förutsättningar 

- lyssna på sina kompisar 

- kunna använda ordet stopp och andra stoppord och kunna ta emot det på ett bra sätt

- samarbeta, respektera och hjälpa varandra 

 

Genomförande

- läsa alla tio kompisböckerna 

- pratar om kompisböckerna i den dagliga verksamheten samt vid vårat tema.

- lära barnen att använda ordet stopp

- arbetar med tillhörande material

- skapar en lugn och ro hörna med barnen

 

Ansvar 

Alla på avdelning Solen 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18