Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Strategi för rörelse och fysisk aktivitet på Kastanjens förskola

Skapad 2020-11-13 09:22 i 224411 Förskolan Kastanjen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi kommer arbeta med fokus på de motoriska färdigheterna i tvärgrupper mellan de kommande skolbarnen på förskolan.

Innehåll

Vi vill ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. Detta för att Stockholms Stad visar på att barn i Sverige rör på sig för lite och därför kommer vi arbeta i tvärgrupper med de äldsta barnen från Utforskarna samt Upptäckarna.

 

 

 Vi kommer utgå från de grundläggande motoriska färdigheterna som:

 

 • Krypa och stödja
 • Hoppa
 • Åla
 • Balansera
 • Kasta & Fånga
 • Rulla

 

Detta kommer vi att göra genom:

 • Hinderbanor
 • Regellekar
 • Pedagogstyrda lekar
 • Utmaningar
 • Samarbetsövningar

Undervisningstillfällena kommer till stor del vara pedagogstyrda. Barnen kommer ges möjlighet till delaktighet och inflytande genom exempelvis rösta mellan två aktiviteter. Vi kommer anpassa undervisningen efter varje barns förutsättningar utifrån deras befintliga motoriska färdigheter. Kajsa (Upptäckarna) och Tina (Utforskarna) kommer att ansvara för undervisningen som kommer äga rum i förskolans gemensamma lokal "Teatern". Tvärgrupperna är uppdelade i två mindre grupper och varje grupp kommer ha 1-2 ggr i månaden. Undervisningen kommer ske på fredagarseftermiddagar.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: