👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Pippi Långstrump

Skapad 2020-11-13 09:45 i Testförskola Odenplan Stockholm Norrmalm
Förskola
Vi kommer följande termin att arbeta med projekt Pippi Långstrump. Baserat på barnens visade intresse för de olika karaktärerna och Pippis olika äventyr.

Innehåll

Styrdokument vi utgår ifrån:

- Läroplanen

- Barnkonventionen

 

 

Syfte:

Vårt syfte med projektet är att fördjupa barnens intresse för Pippi Långstrump för bland annat personerna och djuren som förekommer i böcker, sånger och digitala klipp. Varför vi valde det här projektet är för att vi ser potential att få in flera läroplansmål under ämnet Pippi.

 

 

Mål: (välj ett mål från förskolans läroplan)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

 

 

Delmål: (skapa tre tydliga delmål utifrån övergripande läroplansmål)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

 

Exempel på litteratur:

Känner du Pippi Långstrump?

Boken om Pippi Långstrump

 

 

Arbetssätt: 

Vi kommer att arbeta utifrån våra mål vi valt från läroplanen genom att knyta an olika aktiviteter till ämnet Pippi. Vi vill även att projektet genomsyrar hela verksamheten och levandegörs både ute och inne.

-Vi skapar Villa Villekulla i vår ateljé och även bygger den i vårt bygg och konstruktions rum med fokus på matematik och skapande.

-Vi kommer att sjunga, läsa, titta  och få uppdrag från Pippi.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18