👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

saga

Skapad 2020-11-13 09:58 i Bållebergets förskola Nordanstig
Mall för planering – gruppnivå Bårslöv Gantofta förskoleområde läsåret 2019/20
Förskola
3-4 åringarna ritade till sagan "Den lilla gården"

Innehåll

Avdelning/Grupp: Nyckelpigorna

Datum: 201103

 

 

PLANERING

Mål (bifoga från läroplanen, se nedan):

Planerat genomförande:Lyssna på sagan och återberätta genom bild.

 

 

GENOMFÖRANDE
(fokus på tillgänglighet och pedagogernas närvaro...)

Hur vi gjorde:lyssna på sagan gemensamt och delade sen upp oss i små grupper. I grupperna fick barnen rita något de kom ihåg från sagan.

 

UTVÄRDERING

Utvärdera aktiviteten 

Vad såg vi för lärande hos barnen?

Nästa steg utifrån aktiviteten och barnens intresse?

 

De flesta barnen var intresserade och förstod vad vi skulle göra. bra träning att hålla pennan på rätt sätt och träna öga-hand

koordination.

 

vi fortsätter med samma saga och berättar den med bildstöd. barnen får också berätta sagan själva med bok eller bildstöd.

 

Uppgifter

 • PLANERING

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18