👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg och konstruktion, språkutveckling

Skapad 2020-11-13 10:54 i Lilla Gunghästen Falköping
Förskola
Hur arbetar vi med Vardagsteknik och språkutveckling

Innehåll

Projektarbete ht 2020    

Lilla Gunghästen avdelning Bollen

 

Prioriterat Läroplansmål ur Läroplanen för Förskolan 2018

 

“Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”

 

Bollens övergripande utvecklingsarbete för hela läsåret 20-21 baseras i huvudsak på språkutveckling på många plan (se särskilt dokument). Under höstterminen har vi fått extra medel från Barn och Utbildningsförvaltningen för att utveckla lärmiljön, med fokus på Bygg och konstruktion. Vi har köpt in mycket nytt material och gjort om både ute och inne för att utnyttja dessa på bästa sätt. Tillsammans med barnen har vi undersökt följande forskningsfråga:

 

Hur utnyttjar vi bygg och konstruktionsmiljön för vår språkutveckling? 

 

Hur?

 

Vi arbetar med ett språkmedvetet arbetssätt där vi betonar begreppen under tiden vi utforskar materialet och hur vi kan arbeta med det.