👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel - Konsten att påverka del 2

Skapad 2020-11-13 10:31 i Slättängsskolan Kristianstad
Du får lära dig att påverka med ord samt undersöka hur en debattartikel är uppbyggd. Du skriver din egen debattartikel.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Retorik del 2 - Skriv debattartikel

Innehåll

Målet med undervisningen

När du är färdig ska du:

 • känna till vad en debattartikel är
 • känna till hur en debattartikel är uppbyggd
 • känna till något om språket i en debattartikel
 • kunna skriva en egen debattartikel

Så här arbetar vi

 • du lär dig hur du kan påverka med ord tal och skrift
 • du studerar hur en debattartikel är uppbyggd
 • du skriver en debattartikel
 • du lär dig använda olika källor och att vara källkritisk
 • du lär dig citera och referera och att använda bindeord

Så här är ni elever delaktiga

 • du väljer ämne att skriva om

Detta bedöms

 • din delaktighet muntligt och skriftligt på lektionerna
 • din debattartikel

 

 

 

Uppgifter

 • Debattartikel - skriftlig uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Debattartikel

- >
- >
- >
- >
Innehåll:
Genremedvetenhet
Texten är till viss del anpassad till ämnet. Texten håller sig inte inom genren.
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Texten håller sig till stor del inom genren.
Texten är anpassad till ämnet. Texten håller sig inom genren.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt. Texten utnyttjar genrens möjligheter.
Innehåll, engagemang, idérikedom
Tesen presenteras Ett argument finns som stöder åsikten.
Tesen presenteras Två argument finns som stöder åsikten. .
Tesen presenteras och förklaras. Minst två underbyggda argument som stöder åsikten finns och även ett motargument. Viss reflektion finns med i texten.
Tesen presenteras och förklaras. Flera väl underbyggda argument som stöder åsikten finns och även motargument. Motargumentet bemöts. Reflektion finns med i texten.
Struktur
Strukturen är otydlig. Början och slut hänger löst ihop.
Strukturen är tydlig. Början och slut hänger ihop. Inledning och avslutning finns.
Strukturen är tydlig. Inledningen ger bakgrund till tesen. Avslutning finns.
Texten är tydlig, fokuserad och personlig. Texten har fokus på ämnet. Inledningen ger bakgrund till tesen. Avslutningen vänder sig till läsaren.
Språk:
Ordval, variation
Texten visar ett begränsat ordval.
Texten visar ett ganska begränsat ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet.
Användning av skiljetecken
Texten innehåller oftast punkt, frågetecken och utropsstecken på ett korrekt sätt. Dessa tecken följs av stor bokstav. Försök till styckeindelning har gjorts.
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Användningen av liten och stor bokstav är oftast korrekt. Styckeindelning finns till viss del.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Användningen av liten och stor bokstav är korrekt. Styckeindelning finns.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt. Styckeindelningen är genomtänkt.
Ny aspekt
Källor
En källa redovisas.
Två källor redovisas.
Minst två väl valda källor redovisas.
Minst tre väl valda källor redovisas.