👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 1a1 - Demokrati, Diktatur och Mänskliga rättigheter

Skapad 2020-11-13 11:14 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Samhällskunskap
I det här momentet ska vi arbeta med statsskicken demokrati och diktatur samt olika maktmedel som finns. Vilka maktmedel har stater? Vilka maktkanaler finns för befolkningen i respektive system? Vi ska också titta på de mänskliga rättigheterna och varför de är så viktiga. Allt material finns i tillhörande One Note. Momentet examineras med ett skriftligt prov.

Innehåll

Demokrati, diktatur och mänskliga rättigheter

- Skillnader mellan demokrati och diktatur. En jämförelse. 

- Demokratiska metoder

- Demokratins utmaningar

- Mänskliga rättigheter i Sverige och i andra länder. 

- Olika typer av maktmedel som stater och individer använder sig utav.

 

Hur?

- Genomgångar

- Skriftliga frågor och svar

- Klassrumsdiskussioner

- Filmer från UR

 

Varför?

- Demokratin har funnits i Sverige i drygt 100 år. Trots detta är det ett skört och bräckligt system. För att förstå vårt och andras samhälle krävs också att vi förstår demokratin. Demokratin fungerar dessutom enbart om vi alla deltar och förstår. 

- Valet i USA och efterspelet där Trump anklagar den andra sidan för fusk belyser hur demokratiska system inte kan tas för givet utan ständigt kan utmanas av auktoritära krafter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller med frågor om demokrati och politik.
  Sam  -
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E