Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - forna civilisationer

Skapad 2020-11-13 12:24 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Historia
I det här området kommer vi lära oss om de första stora civilisationerna från flodkulturerna fram till och med antiken. Vi kommer att lära oss hur vi får kunskap om historien med hjälp av källor och källkritik. Sedan kommer vi även att se hur vi använder oss av historien idag.

Innehåll

v.2-6 kommer vi att läsa om antiken.

v. 2 

Lektion 1 Vi tittar tillbaka på året 2020.

1. Tittar på lilla aktuellts årskrönika. 

2. Kahoot om årskrönikan. 

3. Vi tittar på nyorden för 2020. 

Lista

Lista med förklaringar

 

Lektion 2 Komma i kapp 

1. Titta på film 

2. Diskussion för de grupper som inte hann innan lovet.  

 

v.47-51 kommer vi att läsa om de första civilisationerna. 

 Efter  jullovet kommer vi att fortsätta med historia och gå in på antiken. 

 

Du ska lära dig…

1. Om historiska skeenden, händelser och personer (innehåll)

2. Hur vi får kunskap om historien (källor och källkritik)

3.  Hur vi använder oss av historien (historiebruk)

 

v.51

Under den här veckan bedrivs distansundervisning under måndag och tisdag och från och med onsdag bedrivs fjärrundervisning via Teams.

Första lektionen ska du läsa en text om mumier.

Sedan ska du göra och lämna in uppgifter om Egypten som handlar om källkritik.  

Andra lektionen ska du se på ett avsnitt av Historieätarna som firar jul:

https://youtu.be/OofuhlN6qMM 

Gör uppgiften om det svenska julfirandets historia och lämna in.

 

v. 50 

Gruppdiskussioner

 

v.49 

 

Fördjupning i en av de tidiga civilisationerna. 

Fördjupningsuppgift civilisationer

 

v.48

TEMA - lektionen

Vi spelar spel för att få en förståelse för flodkulturernas uppkomst.

 

SO - lektionen 

Vi ser på film om flodkulturernas uppkomst:

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=31&article=EDUS16971

och läser text

Sedan sammanfattar vi vad som är typiskt för de äldsta civilisationerna genom att skapa serierutor:

https://www.creaza.com/verifyInvitation?type=assignment&id=aG8TLVM  

 

v. 47

Lektion 1: 

Varför läser vi historia? 

Vi ser en kort film om historiska begrepp. 

Vad ska du lära dig i historia?

Arbeta två och två och fyll i begreppslistan med hjälp av texten ovan.

Begreppslista

Tillsammans går vi igenom Resonera, Reflektera och Redogör

Lektion 2: 

Jägare och samlare. Hur levde de första människorna? 

Vi läser text om de första människorna tillsammans 

Text om de första människorna

Vi läser texten till uppgiften - Kvinnan från Barum tillsammans 

Uppgift - Kvinnan från Barum

Svara på frågor till uppgiften via NearPod

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Migration Skandinavien

 • Migration Skandinavien

 • Migration Skandinavien

 • Fördjupningsuppgift civilisation

 • Fördjupningsuppgift civilisation

 • Fördjupningsuppgift civilisation

 • Julfirandets historia

 • Källkritik Egypten

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  C 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  A 9

Matriser

Hi
Historia - forna civilisationer gruppdiskussion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Orsaker
Du ger ett exempel på hur civilisationerna uppstod  
Du för ett resonemang om en orsak till hur civilisationerna uppstod och fördjupar det i ett led. Du underbygger det med ett exempel från din civilisation.   
Du för ett resonemang om en orsak till hur civilisationerna uppstod och fördjupar det i flera led. Du underbygger det med ett exempel från din civilisation. 
Levnadsvillkor 
Du redogör för hur människor i forna civilisationer levde ur ett perspektiv. (T.ex kvinnor och män eller olika samhällsklasser). 
Du redogör för hur människor i forna civilisationer levde ur fler perspektiv. (T.ex kvinnor och män eller olika samhällsklasser). 
Förändring i värderingar 
Du ger ett exempel på en värdering som har förändrats.  
Du ger ett exempel på en värdering som har förändrats och resonerar kring en orsak till förändringen.
Du ger ett exempel på en värdering som har förändrats och resonerar i flera led kring en orsak till förändringen.  
Konsekvenser  
Du ger ett exempel en konsekvens av att civilisationerna uppstod 
Du för ett resonemang om en konsekvens till hur civilisationerna uppstod och fördjupar det i ett led. Du underbygger det med ett exempel från din civilisation.   
Du för ett resonemang om en konsekvens till hur civilisationerna uppstod och fördjupar det i flera led. Du underbygger det med ett exempel från din civilisation.   
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: