👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionerna växer fram och Gamla testamentet

Skapad 2020-11-13 12:58 i Everöds skola Kristianstad
Vad är religion? Gamla testamentet.
Grundskola 4 Religionskunskap
Vad är religion? Det finns inte ett entydigt svar på det - kanske finns det lika många svar som det finns människor? Du ska få lära dig om ursprungsfolkens religion i allmänhet och svenska tidiga religioner i synnerhet, samt hur världsreligionerna har uppstått.

Innehåll

Mål

Du ska få en uppfattning och lära dig om:

 • vad religion är

 • hur religionerna har vuxit fram

 • vad vi hade för religion i Norden förr i tiden och några gudart

Arbetssätt

 • läsa och hämta fakta ur läroboken

 • skriva fakta och svara på frågor

 • se på film

 • gemensamma diskussioner

 • med text, bild och drama beskriva och resonera kring olika händelser i Gamla testamentet

Bedömning

 • genom att delta aktivt under samtalen på lektionerna

 • kunna använda begrepp som du lärt dig

 • din förmåga att skriftligt och muntligt kunna återberätta händelserna

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6