Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 7 2020/2021

Skapad 2020-11-13 13:26 i Bohusskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Matematik
Geometri är den del av matematiken som handlar om geometriska figurer och vilka egenskaper dessa figurer har. I området ingår enheter och prefix, geometriska begrepp, vinklar samt omkrets och area av rektanglar, parallellogram trianglar och cirklar.

Innehåll

Innehåll:

 • vilka enheter och prefix som används i längdberäkningar
 • vilka geometriska begrepp som ni behöver kunna för att kunna använda ett korrekt matematiskt språk samt kunna genomföra geometriska beräkningar.
 • beräkningar av vinklar, vinkelsumma, omkrets och area av olika månghörningar samt cirklar.
 • olika geometriska problem som ni får träna på att lösa.

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

 • hur väl du använder metoder och begrepp för att göra olika beräkningar.
 • hur väl du väljer strategi vid problemlösning, hur du tolkar rimligheten i dina resultat och vilka slutsatser du drar.
 • hur väl du för matematiska resonemang om tex. när du avgör om du har tillräckligt med information för att lösa ett problem.
 • hur väl du redovisar dina uppgifter och använder ett matematiskt språk, tecken och symboler

Under lektionerna kommer vi att:

 • ha genomgångar om metoder och begrepp, hur en för matematiska resonemang och använder andra matematiska förmågor
 • jämföra olika lösningar och resonera kring dess för- och nackdelar
 • öva på att välja strategier vid problemlösning
 • öva på att lösa rutinuppgifter
 • öva på att föra matematiska resonemang samt att utvärdera rimligheten i våra lösningar

Material vi kommer att arbeta med:

Grovplanering:

Vecka

Område PRIO  

Sidor i PRIO

Sidor I PRIO arbetsbok

48

3.1 Enheter och prefix

3.2 Geometriska begrepp

80-83

84-86

48-50

48-50

49

3.3 Vinklar

3.4 Månghörningar och vinkelsumma

87-90

91-94

51

52-55

50

3.5 Omkrets

3.6 Introduktion av area

96-98

99-100

56-57

58-59

51

3.7 Area av rektanglar och parallellogram

101-104

60-62

2

3.8 Area av trianglar

 

105-107

63-66

3

Omkrets och area av cirkel

Repetition

 

112-117

 

67-68

4

Repetition + prov

112-117

67-68

 

Centrala begrepp:

 • längdenhet
 • prefix
 • dimension
 • punkt
 • kurva, linje
 • stråle
 • sträcka
 • area
 • volym
 • parallell/rät linje
 • diagonal
 • vinkel
 • grader
 • sidovinkel
 • månghörning
 • vinkelsumma
 • parallellogram
 • parallelltrapets
 • rektangel
 • kvadrat
 • romb
 • triangel
  • rätvinklig triangel
  • likbent triangel
  • liksidig triangel
  • spetsvinklig triangel
  • trubbvinklig triangel
 • omkrets
 • bas
 • höjd
 • sida
 • radie
 • diameter
 • pi

Metoder:

 • omvandla mellan längdenheter
 • beräkna vinklar och vinkelsumma
 • rita och tolka månghörningar och andra geometriska figurer.
 • beräkna omkrets och area av månghörningar och cirklar

Bedömningsuppgifter:

 • EPA och inlämningsuppgifter
 • Prov v 4

 

 

Uppgifter

 • Dokumentation, fjärrundervisning v 4

 • Dokumentation, fjärrundervisning v 3

 • Dokumentation, fjärrundervisning v 2

Matriser

Ma
Elevmatris, matematik

Når ännu ej målen
E
C
A
Begrepp
Du visar inte tillräckliga kunskaper om matematiska begrepp inom arbetsområdet och kan ännu ej använda och beskriva begrepp och samband mellan begrepp.
Du visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp inom arbetsområdet och använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp med tillfredsställande säkerhet.
Du visar goda kunskaper om matematiska begrepp inom arbetsområdet och använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp med god säkerhet.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom arbetsområdet och använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp med mycket god säkerhet.
Metoder
Du kan ännu inte välja och använda fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet.
Du väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet med tillfredsställande säkerhet.
Du väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet med god säkerhet.
Du väljer och använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet med mycket god säkerhet.
Problemlösning
Du löser ännu inte enkla problem och bidrar sällan till något förslag på andra tillvägagångssätt, ger förslag på matematiska modeller eller värderar strategier och resultatens rimlighet
Du löser enkla problem och bidrar till något förslag på andra tillvägagångssätt. Vid problemlösning bidrar du till att formulera enkla matematiska modeller som kan användas i lösningen. Du värderar strategier och resultatens rimlighet på ett enkelt sätt.
Du löser relativt komplexa problem och ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Vid problemlösning formulerar du enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan användas i lösningen. Du värderar strategier och resultatens rimlighet på ett utvecklat sätt.
Du löser komplexa problem och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt. Vid problemlösning formulerar du enkla matematiska modeller som användas i lösningen. Du värderar strategier och resultatens rimlighet på ett välutvecklat sätt.
Resonemang
Du har ännu inte visat att du kan föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med matematiska argument.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med relativt väl underbyggda matematiska argument.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med väl underbyggda matematiska argument.
Kommunikation
Du har ännu inte visat att du kan förklara och samtala om tillvägagångssätt och använda symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Du förklarar och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer. matematiska uttrycksformer.
Du förklarar och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Du förklarar och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: