Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nuläget!

Skapad 2020-11-13 13:46 i Kilbergets förskola Bollnäs
Förskola
Analys och reflektions frågor till förskolans arbete att säkerställa utbildningens nuläge.

Innehåll

Syfte:

Förskolans utbildning ska enligt läroplanen (Skolverket -18) utgå ifrån barngruppens intressen och kunnande. Därmed behöver pedagoger planera utbildningens innehåll utefter detta samt undervisa och bygga läromiljöer utifrån nuläget som stödjer barnens fortsatta utveckling och lärande. 

Frågeställning: 

Vad blir effekten av undervisning när vi inte har skapa ett nuläge för förskolan?

Metod:

Insamlat material från observationsfokus, barnintervju och tidiga utvecklingssamtal analyseras och reflekteras för att säkerställa förskolans nuläge. 

Dokumentation:

Förskolans nuläge kan arbetas fram i en planeringsmall i Unikum. Tänk då på sekretess och jag rekommenderar er att använda stödord såsom intresseområden: skogen, boll lek, sjunga, åka tåg. Dela endast materialet till pedagoger. 

Utvärdering: 

Nuläget kan analyseras med följande frågor:

1. Vilka likheter finns det gällande barns intressen, kunnandet, motivation?

2. Vilka olikheter skiljer barns intressen, kunnande , motivation?

3. Vilka kontexter barn- barn utifrån utveckling och lärande är främjande i kommande arbete?

Reflektionsfrågor:

1. Hur kan ni använda barnens gemensamma intresse, kunnande, motivation i förskolans planering?

2. Hur kan ni väcka intresse för de barn som har andra intressen än ämnet ni tänker arbeta med? 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: