Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam årskurs 7

Skapad 2020-11-13 20:38 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 7 Religionskunskap
I detta arbetsområde får du förutom fördjupade kunskaper om islam lära dig mer om andra människors sätt att tänka och leva. Du kommer att få kunskaper om islams uppkomst och grundare, heliga skrifter, symboler, utbredning i tid och rum, heliga platser, livsregler och ritualer. Vi kommer även att jämföra olika religioner för att skapa förståelse.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Islam

Du får möjlighet att öka din omvärldsförståelse och förståelsen för andra människors sätt att tänka och leva. Du har även möjlighet att fördjupa kunskaperna om islam som kunna uppkomst och grundare, heliga skrifter, symboler, utbredning, heliga platser, livsregler och ritualer. I arbetsområdet kommer du att få olika förklaringar för att förstå och kunna jämföra med andra religioner, samt känna till mångfalden inom religionen. 

Mål

 • Fördjupa kunskaperna om islam
 • Förstå och kunna jämföra med andra religioner
 • Förstå mångfalden i en religion

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Kunskaper om hur människor inom olika religiösa traditioner lever med och uttrycker sin religion och tro på olika sätt.
 • Utveckla förmågan att söka information om religioner och värdera källornas relevans och trovärdighet genom att kritiskt granska källor och samhällsfrågor med koppling till religioner.
 • Förmågan att ha en förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.
 • Förståelsen för hur människors värderingar hänger samman med religionen.
 • Förmågan att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar
 • Filmer
 • Diskussioner
 • Reflektioner
 • Faktainhämtning och olika strategier för att kunna använda informationen 
 • Material från Digilär, lättläst version och för inlyssning samt instuderingsmaterial
 • Para ihop-övningar med bilder och texter

Vad ska bedömas?

 • Kunskaperna om islam som uppkomst och grundare, heliga skrifter, symboler, utbredning, heliga platser, livsregler och ritualer.
 • Kunna jämföra med andra religioner som tex. kristendomen.
 • Förstå elsen av mångfalden i religionen.
 • Kunskapen att kunna söka information och kunna värdera dess relevans och trovärdighet.

Hur ska det bedömas?

 • I para ihop övningar, muntliga aktiviteter
 • Ett skriftligt test

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: