Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 4: v. 45-51

Skapad 2020-11-14 11:13 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Moderna språk
Efter att cirka första hälften av höstterminen främst ha repeterat den spanska vi jobbade med i Spanska 3, går vi nu under ovannämnda period, v. 45-51, vidare vad gäller vokabulär och grammatik. Ordfältet i kapitlen vi kommer jobba med denna period behandlar sociala medier, chattande, olika kommunikationsmedel såsom bl.a. TV och radio och mobiltelefonen. Grammatiken kommer denna period främst handla om fördjupning av dåtidstempusen imperfekt och preteritum som vi började med under VT i Spanska 3.

Innehåll

Denna period övar vi regelbundet såväl reception som produktion och interaktion av spanska språket, och däri ingår nedanstående fyra färdigheter. Vi använder oss av bl.a. vår lärobok Excelente 4 och ett häfte med övningar i grammatik. 

 

Färdigheter som övas under perioden:

1. Muntlig interaktion

2. Skriftlig framställning

3. Läsförståelse 

4. Hörförståelse

 

Text & glosor: kapitel ur unidad 2. Los medios de comunicación

Grammatik: häftet Gramática 2 (repetition och fördjupning av imperfekt & preteritum)

 

Prov under perioden (v. 49 är gemensam provvecka för alla moderna språk):

1.  Läs- & hörförståelse: måndag v. 49

2.  Skriftlig framställning (uppsats): onsdag v. 49

3.  Muntlig interaktion: v. 46-48

 

PLANERING HT 2020: v. 45-51 Spanska 4


För att hålla dig uppdaterad om planeringen, rekommenderar jag dig att endast använda dig av den här digitala versionen on-line. Eftersom det här är en preliminär planering kan den behöva ändras, ibland p.g.a. olika omständigheter vi inte råder över själva, och ibland för att vi själva behöver/vill göra en ändring. Tillägg kommer också att göras.


Vecka

Färdigheter som övas regelbundet: tala, läsa, höra och skriva.


Se även separat planering för läsning av noveller (VT).

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

45

v. 36-45: Excelente 4, unidad 1, La vida laboral, la economía y la vivienda: cap. 1A, C & B

v. 45-48: Excelente 4, unidad 2: Los medios de comunicación: cap.  2A & B

v. 45 Grammatik: REP Sp3, Gramática 1 (endast objektspronomen)

v. 46-48: Grammatik: Gramática 2 (imperfekt & preteritum) 

 

46

PROV: TALA

v. 45-48: Excelente 4, unidad 2: Los medios de comunicación: cap.  2A & B

v. 46-48: Grammatik: Gramática 2 (imperfekt & preteritum)

Día libre (studiedag)

 

PROV: TALA

(8 elever)

 

47

PROV: TALA

v. 45-48: Excelente 4, unidad 2: Los medios de comunicación: cap.  2A & B

v. 46-48: Grammatik: Gramática 2 (imperfekt & preteritum)

PROV: TALA

 (8 elever)

 

PROV: TALA

(8 elever) 

48

PROV: TALA

v. 45-48: Excelente 4, unidad 2: Los medios de comunicación: cap.  2A & B

v. 46-48: Grammatik: Gramática 2 (imperfekt & preteritum)

PROV: TALA

(2 elever). Därefter lektion för alla!

 


49

PROVVECKA MODERNA SPRÅKPROV: 

LÄS- & HÖRF.

 

PROV:

UPPSATS

 

50

Långfilm

       

51

Latinamerikansk jul       

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och kända ämnesområden; intressen, vardagliga situationer, aktiviteter och händelseförlopp; relationer och etiska frågor; åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  Mod  -
 • Talat språk, även med viss regional och social färgning, och texter, som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande, även via film och andra medier.
  Mod  -
 • Samtal och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger och intervjuer.
  Mod  -
 • Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form, innehåll och syfte.
  Mod  -
 • Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation, grammatiska strukturer och satsbyggnad samt ord med olika stilvärde och fasta språkliga uttryck, i det språk eleverna möter.
  Mod  -
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  Mod  -
 • Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Samtal, diskussion och argumentation för kommunikation och kontakt i olika situationer.
  Mod  -
 • Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar, frågor och förklaringar.
  Mod  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ge bekräftelse, ställa följdfrågor och ta initiativ till nya frågeställningar eller ämnesområden.
  Mod  -
 • Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och satsbyggnad, mot tydlighet, variation och flyt.
  Mod  -
 • Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem till syfte, mottagare och situation.
  Mod  -

Matriser

Mod
Reception (läs- och hörförståelse)

Kunskapskrav betyget E
Kunskapskrav betyget C
Kunskapskrav betyget A
Reception
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.

Mod
Produktion och interaktion (skriftliga framställningar)

Kunskapskrav betyget E
Kunskapskrav betyget C
Kunskapskrav betyget A
Produktion och interaktion:
skriftliga framställningar
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Mod
Produktion och interaktion (muntlig interaktion)

Kunskapskrav betyget E
Kunskapskrav betyget C
Kunskapskrav betyget A
Produktion och interaktion:
muntlig interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: